Εκπαιδευτικά & Παιδαγωγικά Βιβλία

6 προϊόντα
  1. Σχολάρχης στην Αίγινα, Παναγής Ν. Ηρειώτης, 1854-1930
  2. Η λογοτεχνία αλλιώς, Εναλλακτικές καινοτόμες δράσεις
  3. Περιβάλλον και επικοινωνία, Δικαίωμα στην επιλογή
  4. Φιλόλογοι στον υπολογιστή, Μια επιμόρφωση, δεκαπέντε διδακτικές προτάσεις και εννενήντα εννέα φύλλα εργασίας
  5. Το κουτί της γραφής, Πάνω σε τι και με τι: Ένα εκπαιδευτικό πακέτο για την τεχνολογία και την ιστορία της γραφής για όλες τις τάξεις του δημοτικού
  6. Εξερευνώ την πόλη μου, Προτάσεις για διαθεματικά σχέδια εργασίας