Ενισχυτές PA(5 προϊόντα)

  1. Bosch Plena PLE-1ME 240 EU 360/240W
  2. Bosch Plena PLE-1ME 120 EU 120W
  3. Bosch Plena PLE-1ME 60 EU
  4. Bosch Plena PLE-1MA120-EU
  5. Bosch Plena PLE‑1MA060‑EU