Κεραίες WiFi

6 προϊόντα
  1. E-ZY EZ-CM24V05PNF Εξωτερική Κεραία WiFi Πανκατευθυντική 5dBi με σύνδεση N-connector
  2. E-ZY EZ-OM24V07MNM Εξωτερική Κεραία WiFi Πανκατευθυντική 7dBi με σύνδεση N-connector
  3. E-ZY EZ-OM24V08PNM Εξωτερική Κεραία WiFi Πανκατευθυντική 8dBi με σύνδεση N-connector
  4. E-ZY EZ-OM24V08MNM Εξωτερική Κεραία WiFi Πανκατευθυντική 8dBi με σύνδεση N-connector
  5. E-ZY EZ-RD24R09INM Εσωτερική Κεραία WiFi Πανκατευθυντική 9dBi με σύνδεση N-connector
  6. E-ZY EZ-OM24V10MNM Εξωτερική Κεραία WiFi Πανκατευθυντική 10dBi με σύνδεση N-connector