Όροι χρήσης

1. Πρooίμιο

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της μηχανής αναζήτησης και της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.skroutz.gr/food (εφ' εξής «Ιστοσελίδα») από την εταιρεία «ΣΚΡΟΥΤΖ Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Διαδικτύου» (εφ' εξής «Εταιρεία»).

Ως νόμιμη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωσή σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με την Εταιρεία.

H Εταιρεία δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν.

2. Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και εγγραφή μελών

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών του Skroutz, αποτελεί η αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών του Skroutz ανά πάσα στιγμή.

Για την χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, ο χρήστης είτε χρησιμοποιεί τον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό μέλους που έχει στο Skroutz, είτε εγγράφεται ως μέλος στο Skroutz μέσω της Ιστοσελίδας [εφ’ εξής καλούμενος για συντομία «Μέλος»], υπό την προϋπόθεση ότι είναι ενήλικος, παρέχοντας τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση όπου επιθυμεί να παραδίδονται οι παραγγελίες, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να επιλέξει ένα όνομα χρήστη (username) και έναν κωδικό πρόσβασης στην Ιστοσελίδα (password).

Οι πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες στην Εταιρεία κατά την εγγραφή τους ως Μέλη, ορίζονται «προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες». Κάθε χρήστης μπορεί να διατηρεί έναν λογαριασμό στην Ιστοσελίδα.

Τα προσωπικά στοιχεία και το περιεχόμενο των παρεχομένων πληροφοριών από τον χρήστη πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Με σκοπό τη σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες στην Εταιρεία και για την αποφυγή πιθανών παραβάσεων που σχετίζονται με το περιεχόμενο αυτών, ελέγχουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τις πληροφορίες αυτές. Η Εταιρεία δεσμεύεται στην επεξεργασία των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης της Ιστοσελίδας και την τεχνολογική της υποδομή.

Σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ανήκει στους συνεργάτες της Εταιρείας και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας. Ως εκ τούτου απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να απαγορεύει τη χρήση των υπηρεσιών της σε κάθε χρήστη της Ιστοσελίδας ο οποίος, κατά την απόλυτη κρίση της, δεν τηρεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής. Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευτεί η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σε κάποιο μέλος, δεν επιτρέπεται σε αυτό η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρείας.

3. Λειτουργία υπηρεσίας

Η Ιστοσελίδα λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των Μελών και των καταστημάτων που συνεργάζονται με την Ιστοσελίδα. Η Ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα στα Μέλη της να προβούν μέσω της Ιστοσελίδας σε παραγγελία προϊόντων τα οποία διαθέτουν τα φιλοξενούμενα στην Ιστοσελίδα καταστήματα εστίασης. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα ή τις αναφερόμενες ιδιότητες των προϊόντων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα για κάθε συνεργάτη της, ούτε για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των πληροφοριών για τα προϊόντα που διατίθενται από́ τους συνεργάτες της. Σημειώνεται ότι οι αναγραφόμενες στην Ιστοσελίδα τιμές προέρχονται από τους συνεργάτες της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαφορές τους από τον εκάστοτε τιμοκατάλογο του συνεργάτη της Εταιρείας.

Η παραγγελία πραγματοποιείται με την επιλογή συγκεκριμένου καταστήματος το οποίο εξυπηρετεί γεωγραφικά την διεύθυνση παραλαβής που έχει δηλώσει το Μέλος, ο οποίος στη συνέχεια επιλέγει τα προϊόντα που επιθυμεί να παραγγείλει, επιλέγει τον τρόπο πληρωμής και προσθέτει τυχόν επιπλέον επισημάνσεις στην παραγγελία του. Στην τελική αναγραφόμενη τιμή της παραγγελίας συμπεριλαμβάνονται: η αξία των προϊόντων που παραγγέλθηκαν, ο αναλογούν ΦΠΑ και κάθε άλλος φόρος, τα μεταφορικά έξοδα και κάθε άλλο πρόσθετο έξοδο.

Ως τρόποι εξόφλησης της πραγματοποιηθείσας παραγγελίας νοούνται μόνο η πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας μέσω της Ιστοσελίδας ή η πληρωμή με μετρητά κατά την παράδοση της παραγγελίας.

Η Εταιρεία διασφαλίζει την ασφάλεια των συναλλαγών του Χρήστη και εξασφαλίζει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και τα τεχνικά μέσα για το σκοπό αυτό. Τα στοιχεία των πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών κάθε χρήστη διαβιβάζονται με ασφάλεια σε πιστοποιημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για την εκκαθάριση των πληρωμών. Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να αποθηκεύσει τα στοιχεία της κάρτας του για μελλοντική χρήση, τα στοιχεία του αποθηκεύονται μέσω συστήματος tokenization ενισχυμένης ασφάλειας από πιστοποιημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για λογαριασμό της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που το Μέλος επιθυμεί την τροποποίηση ή ακύρωση της ήδη πραγματοποιηθείσας μέσω της Ιστοσελίδας παραγγελίας του, οφείλει να εισέλθει στην Ιστοσελίδα με το όνομα χρήση και τον κωδικό του και να πραγματοποιήσει τις επιθυμητές αλλαγές ή την ακύρωση. Τροποποίηση ή ακύρωση της παραγγελίας επιτρέπεται μόνο για διάστημα 4 λεπτών από την πραγματοποίηση της αρχικής παραγγελίας. Εφ’ όσον το Μέλος έχει ήδη εξοφλήσει την πραγματοποιηθείσα παραγγελία του με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, σε περίπτωση τροποποίησης της παραγγελίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιστρέφεται μέρος του αντιτίμου αυτής ή ακύρωσης του συνόλου της παραγγελίας του το οφειλόμενο αντίτιμο της παραγγελίας θα του επιστραφεί σύμφωνα με τα ισχύοντα για τον αντιλογισμό του πιστωτικού ιδρύματος που εξέδωσε την κάρτα χρέωσης.

4. Ιδιωτικότητα

Η Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία διαχειρίζεται τα δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών της και εφαρμόζεται αναλογικά και στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών του skroutz.gr/food. Όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου, η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη τόσο στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία, όσο και για άλλους νόμιμους σκοπούς που αναλύονται στην Πολιτική Απορρήτου.

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη, του χρήστη και των μελών της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους, την Πολιτική Απορρήτου Skroutz, καθώς και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί επίσης μικρά αρχεία κειμένου (cookies) των οποίων η λειτουργία και οι σκοποί χρήσης περιγράφονται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies της Εταιρείας, η οποία εφαρμόζεται αναλογικά και στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών του skroutz.gr/food/.

Γίνεται μνεία ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και μελών, η Ιστοσελίδα κάνει χρήση της υπηρεσίας Google Maps και του Google Places API, τα οποία διέπονται από τους Όρους Χρήσης της Google και την Πολιτική Απορρήτου της Google.

Επιπλέον, για τη εξυπηρέτηση των χρηστών αναφορικά με τη διεκπεραίωση της παραγγελίας τους, λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο διαχειρίζεται συνεργάτης της Εταιρείας (και συγκεκριμένα η C.I.S. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ). Στο πλαίσιο αυτό, ο συνεργάτης ενδέχεται να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών για λογαριασμό της Εταιρείας και πάντοτε υπό αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, αλλά και σεβασμού της ιδιωτικότητας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Η Ιστοσελίδα δεν διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα μελών ακόμη κι αν πρόκειται για μέλη στα οποία έχει απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών του. Οριστική διαγραφή από την βάση δεδομένων της Εταιρείας μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις όπου το ίδιο το μέλος το επιθυμεί και υπό τον όρο τήρησης της αρχής περί ασφάλειας των συναλλαγών, προς διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος. Τα μέλη τα οποία επιθυμούν να ενημερωθούν αναλυτικότερα για τα προσωπικά τους δεδομένα που διατηρεί η Εταιρεία , για την οριστική διαγραφή τους από την βάση δεδομένων της Εταιρείας, ή για να ασκήσουν οποιοδήποτε από τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από τη νομοθεσία, θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@skroutz.gr μέσω του email με το οποίο έχουν εγγραφεί στην Ιστοσελίδα, στο οποίο να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό τηλεφώνου τους, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που είναι εγγεγραμμένα στην βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας, για σκοπούς ταυτοποίησης.

5. Τελικές Διατάξεις

Τα πνευματικά δικαιώματα της Ιστοσελίδας ανήκουν στην Εταιρεία. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

Σε καμιά περίπτωση η Εταιρεία, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή οι υπάλληλοι της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστούν τα μέλη του συνεπεία της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών του, οφειλόμενη άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων μελών του. Η Εταιρεία δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής η οποία τυχόν προκλήθηκε εξ αιτίας των πληροφοριών αυτών.

Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μεταξύ των μελών της Ιστοσελίδας, η οποία αφορά τη χρήση των υπηρεσιών κατά παράβαση των όρων του παρόντος, συμφωνείται ότι η Εταιρεία, το προσωπικό και οι συνεργάτες της ουδεμία ευθύνη φέρουν και ότι ο ζημιωθείς χρήστης φέρει αποκλειστικά το βάρος όπως απαιτήσει έναντι του τρίτου την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του.

Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και των επισκεπτών ή των εγγεγραμμένων μελών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Όροι προωθητικής ενέργειας "Visa -20%"

Ισχύει πολιτική ορθής χρήσης: Η έκπτωση "-20%" ισχύει για τα πρώτα 20€ συνολικής αξίας παραγγελιών με Visa κάθε ημέρα ανά χρήστη, από 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2020.