Συζήτηση για το Eurolamp Σόμπα Ηλεκτρική

Συζήτηση για το Eurolamp Σόμπα Ηλεκτρική

Παρακολούθηση της συζήτησης
Eurolamp Σόμπα Ηλεκτρική
  1. Είναι καλές φίλε καταναλονη ρεύμα πολύ??

  2. Τι κατανάλωση ρεύματος εχει;