Κατασκευαστική Ανάλυση Ιστορικών Κτιρίων
Βιβλία Τέχνης

Κατασκευαστική Ανάλυση Ιστορικών Κτιρίων

Τον Φεβρουάριο του 2011 οι σπουδαστές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick ήρθαν, για πρώτη φορά, σε άμεση επαφή με την οικοδομημένη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, αποτυ

Δες όλη την περιγραφή

Τον Φεβρουάριο του 2011 οι σπουδαστές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick ήρθαν, για πρώτη φορά, σε άμεση επαφή με την οικοδομημένη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, αποτυπώνοντας και αναλύοντας τον Ναό της Παναγίας Χρυσοκουρδαλιώτισσας στο Κούρδαλη και το Καθολικό του Αγίου Νικολάου στην ομώνυμη Μονή στην Ορούντα.

Δες όλη την περιγραφή
  • Εκδότης: Επίκεντρο
  • Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
  • Έτος έκδοσης: 2021
  • Αριθμός σελίδων: 416
  • Κωδικός ISBN-13: 9786182040676
  • Διαστάσεις: 14×21

Προτεινόμενη επιλογή

34,19 €

Αυτόματη επιλογή καταστήματος

Προτεινόμενη επιλογή

Το κατάστημα με τη φθηνότερη τιμή για αγορά μέσω Skroutz

Παράδοση1 έως 3 ημέρες

Μεταφορικά+2,50 €ήΔωρεάν με Skroutz Plus.
0
από 34,19 €Μεταφορικά: + 2,50 €
0

Αυτόματη επιλογή καταστήματος

Το κατάστημα επιλέγεται αυτόματα από το Skroutz, ώστε να σου προσφέρει τον καλύτερο συνδυασμό:

  • Τιμής
  • Χρόνου παράδοσης
  • Ποιότητας υπηρεσιών
  • Συνολικού κόστους μεταφορικών

Ασφάλεια αγορών Skroutz

Εγγυόμαστε ότι θα παραλάβεις την παραγγελία σου ή θα πάρεις τα χρήματά σου πίσω.Περισσότερα

από 34,19 €

Περιγραφή

Τον Φε­βρου­ά­ριο του 2011 οι σπου­δα­στές του Τμή­μα­τος Αρ­χι­τε­κτό­νων Μη­χα­νι­κών του Πα­νε­πι­στη­μίου Frederick ήρ­θαν, για πρώ­τη φο­ρά, σε άμε­ση επα­φή με την οικο­δο­μη­μέ­νη πο­λι­τι­στι­κή κλη­ρο­νο­μιά του τό­που, απο­τυ­πώ­νο­ντας και ανα­λύ­ο­ντας τον Ναό της Πα­να­γί­ας Χρυ­σο­κουρ­δα­λι­ώ­τισ­σας στο Κούρ­δα­λη και το Κα­θο­λι­κό του Αγίου Νι­κο­λάου στην ομώ­νυ­μη Μο­νή στην Ορού­ντα. Σή­με­ρα, δέ­κα χρό­νια με­τά, ο κα­τά­λο­γος των ιστο­ρι­κών κτι­ρί­ων και μνη­μεί­ων που απο­τυ­πώ­θη­καν και ανα­λύ­θη­καν, αριθ­μεί δε­κά­δες πε­ρι­πτώ­σεις ση­μα­ντι­κών οικο­δο­μη­μά­των, τα οποία ανέ­με­ναν για με­γά­λο χρο­νι­κό δι­ά­στη­μα αυτή την επα­φή με την νέα γε­νιά αρ­χι­τε­κτό­νων της Κύ­πρου και της Ελ­λά­δας. Στο ανά χεί­ρας βι­βλίο πα­ρου­σι­ά­ζο­νται 24 επι­λεγ­μέ­να μνη­μεία, τα οποία με­λε­τή­θη­καν από τους κα­θη­γη­τές και σπου­δα­στές των προ­πτυ­χι­α­κών και με­τα­πτυ­χι­α­κών προ­γραμ­μά­των του Πα­νε­πι­στη­μίου κα­τά την δε­κα­ε­τία 2011-2021.

Η συλ­λο­γή, επε­ξερ­γα­σία και τε­λι­κή πα­ρου­σί­α­ση των μνη­μεί­ων έγι­νε από την Ερευ­νη­τι­κή Μο­νά­δα Ιστο­ρι­κών Δο­μι­κών Συ­στη­μά­των, της οποί­ας το πα­ρόν πό­νη­μα απο­τε­λεί τον πρώ­το έντυ­πο καρ­πό της πο­λυ­ε­τούς συλ­λο­γι­κής προ­σπά­θει­ας. Έτσι απο­κα­λύ­πτε­ται το πα­ρελ­θόν της τε­χνο­γνω­σί­ας, με τις θε­τι­κές και αρ­νη­τι­κές όψεις του. Με­τα­φέ­ρο­νται εμπει­ρί­ες επι­τυ­χι­ών και αδυ­να­μι­ών. Δι­δά­σκε­ται ο δη­μι­ουρ­γός ασφα­λέ­στε­ρα να δι­α­γρά­φει τη δι­κή του, προ­σω­πι­κή, πο­ρεία στο ευρη­μα­τι­κό του μέλ­λον και ανα­πτύσ­σει την ικα­νό­τη­τα να δι­α­σφα­λί­σει την ακε­ραι­ό­τη­τα ύπαρ­ξης των μνη­μεί­ων που πα­ρέ­λα­βε, ώστε να τα πα­ρα­δώ­σει στα χέ­ρια και τις καρ­δι­ές των επερ­χό­με­νων γε­νε­ών. Γεν­νι­έ­ται και η ελ­πί­δα, ο νέ­ος δη­μι­ουρ­γός, να συ­νε­χί­σει τον μα­κρύ κα­τά­λο­γο των πο­λι­τι­στι­κών θη­σαυ­ρών με την αυρι­α­νή προ­σθή­κη των δι­κών του επι­τυ­χι­ών.

Χαρακτηριστικά

Είδος
Αρχιτεκτονική
Μορφή
Μαλακό εξώφυλλο
eBook
Όχι
Αριθμός σελίδων
416
Έτος έκδοσης
2021
Διαστάσεις
14x21 cm

Σημαντική πληροφορίαΤα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τις επίσημες σελίδες των προϊόντων. Επιβεβαίωσε τα στοιχεία πριν προχωρήσεις στην τελική αγορά. Εάν παρατηρήσεις κάποιο πρόβλημα μπορείς να το αναφέρεις εδώ.

Ερωτήσεις

Έχεις απορία για το προϊόν;

Όσοι χρήστες έχουν το προϊόν μπορούν να σε βοηθήσουν

Ρώτησε για το προϊόν

Οι χρήστες είδαν επίσης