Βροτέας

48 προϊόντα
 1. Η νέα τελωνειακή νομοθεσία
  Επιστημονικά Βιβλία

  Η νέα τελωνειακή νομοθεσία

  από63,75 € σε 8 καταστήματα
 2. Φορολογικός οδηγός εκκαθάρισης - λύσης εταιρειών
 3. Ανώνυμες εταιρείες, Αναμόρφωση δικαίου - Εταιρική διακυβέρνηση - Μετασχηματισμοί
 4. Οδηγός αγροτικός επιχειρήσεων
  Βιβλία Οικονομικών

  Οδηγός αγροτικός επιχειρήσεων

  από56,25 € σε 8 καταστήματα
 5. Φορολογικός οδηγός αγροτών 2020
  Βιβλία Οικονομικών

  Φορολογικός οδηγός αγροτών 2020

  από66,75 € σε 8 καταστήματα
 6. Νέα εργασιακή νομοθεσία, Ασφαλιστική και συνταξιοδοτική
 7. Νέα φορολογία ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) Ε9
 8. Νέο φολολογικό ποινολόγιο, Κωδικοποίηση Ν. 2523/1997 έως και τον Ν.4646/2019 ΚΑΙ ν.4174/2013 έως και τον Ν.4652/2020
 9. Φορολογικός οδηγός ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 10. Οδηγός αγροτικών επιχειρήσεων 2018
  Βιβλία Οικονομικών

  Οδηγός αγροτικών επιχειρήσεων 2018

  από56,25 € σε 8 καταστήματα
 11. Κώδικας φoρολογίας εισοδήματος
  Επιστημονικά Βιβλία

  Κώδικας φoρολογίας εισοδήματος

  από56,25 € σε 7 καταστήματα
 12. Ο φορολογικός σύμβουλος ακινήτων
  Επιστημονικά Βιβλία

  Ο φορολογικός σύμβουλος ακινήτων

  από51,75 € σε 8 καταστήματα
 13. Φορολογικός οδηγός 2020, Φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων 2020
 14. Φορολογία κατοίκων εξωτερικού 2018, Πλήρης θεματολογία φορολογίας κατοίκων εξωτερικού και εταιρειών αλλοδαπής
 15. Φορολογικός Οδηγός 2021, Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών και Νομικών Προσώπων +CD-ROM
 16. Νόμος 4670/2020, Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης
 17. Φορολογία κατοίκων εξωτερικού, Συναλλαγές εξωτερικού
 18. Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, Από άποψη νομοθεσίας - φορολογίας - λογιστικής
 19. Νέα φορολογία ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) Ε9
 20. Kώδικας διατάξεων όλων των νομικών μορφών των εταιρειών
 21. Νέα τελωνειακή νομοθεσία
  Επιστημονικά Βιβλία

  Νέα τελωνειακή νομοθεσία

  από63,75 € σε 8 καταστήματα
 22. Κώδικας φορολογίας εισοδήματος, Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
 23. Δαπάνες επιχειρήσεων, Πόθεν έσχες
  Βιβλία Οικονομικών

  Δαπάνες επιχειρήσεων, Πόθεν έσχες

  από66,75 € σε 8 καταστήματα
 24. Ο νέος ποινικός κώδικας και ο νέος κώδικας ποινικής δικονομίας
 25. Ο νέος κώδικας ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και πρόγραμμα εξοικονομώ κατ' οίκον 2018
 26. Νέα εργασιακή νομοθεσία, Ασφαλιστική και συνταξιοδοτική
 27. Τελωνειακή νομοθεσία
  Επιστημονικά Βιβλία

  Τελωνειακή νομοθεσία

  από76,50 € σε 6 καταστήματα
 28. Φ.Π.Α., Κώδικας φόρου προστιθέμενης αξίας
  Επιστημονικά Βιβλία

  Φ.Π.Α., Κώδικας φόρου προστιθέμενης αξίας

  από56,25 € σε 9 καταστήματα
 29. Νεα ασφαλιστική - εργατική - συνταξιοδοτική νομοθεσία
 30. Το θέρος των βροτών
  Λογοτεχνικά Βιβλία

  Το θέρος των βροτών

  από8,86 € σε 4 καταστήματα
 31. Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως
  Βιβλία Οικονομικών

  Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως

  από56,25 € σε 9 καταστήματα
 32. Το αβγό του φιδιού επωάζεται σε μαρμάρινους ουλεμάδες
 33. Κώδικας φόρου προστιθέμενης αξίας
  Επιστημονικά Βιβλία

  Κώδικας φόρου προστιθέμενης αξίας

  από66,75 € σε 9 καταστήματα
 34. Η Ευρωπαϊκή Ένωση της Γερμανίας του Δ' ράιχ
  Βιβλία Οικονομικών

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση της Γερμανίας του Δ' ράιχ

  από22,25 € σε 2 καταστήματα
 35. Υγεία και αυτογνωσία με βάση την αγιουρβέδα, Τα τσάκρας
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Υγεία και αυτογνωσία με βάση την αγιουρβέδα, Τα τσάκρας

  από21,75 € σε 8 καταστήματα
 36. Φορολογικός οδηγός, Εκκαθάρισης - Λύσης εταιρειών
 37. Νέα εργατική νομοθεσία, Αφαλιστική και συνταξιοδοτική
 38. Φορολογία κατοίκων εξωτερικού, Πλήρης θεματολογία φορολογίας κατοίκων εξωτερικού και εταιρειών αλλοδαπής
 39. Δαπάνες προσωπικού, Φορολογία, λογιστική, εργατικό δίκαιο
 40. Νέος κώδικας Α.Ε., Α.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.
  Επιστημονικά Βιβλία

  Νέος κώδικας Α.Ε., Α.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.

  από56,25 € σε 9 καταστήματα
 41. Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, Από άποψη νομοθεσίας-φορολογίας-λογιστικής
 42. Ο νέος νόμος για το ξέπλημα χρήματος, Πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
 43. Κώδικας διατάξεων όλων των νομικών μορφών των εταιρειών, Κωδικοποίηση του σύγχρονου νομικού περιβάλλοντος των εταιρειών
 44. Κώδικας διατάξεων όλων των νομικών μορφών των εταιρειών, Κωδικοποίηση του σύγχρονου νομικού περιβάλλοντος των εταιρειών
 45. Νέα τουριστική νομοθεσία, Νόμοι και κανόνες τουριστικών και ταξιδιωτικών επιχειρήσεων και συναφών οργανισμών και επαγγελματιών
 46. Νέα φορολογία ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ. ΦΙ. Α.) Ε9, Ενημερωμένο με το νόμο 4621/19
 47. Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα 2018, Από άποψη νομοθεσίας, φορολογίας, λογιστικής
 48. Το νέο ασφαλιστικό 2020, Νόμος 4670/2020. Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις