Δίσιγμα(220 προϊόντα)

 1. Sailor Moon, Τα μαγικά κορίτσια του Shojo Manga
 2. Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PYTHON
  Επιστημονικά Βιβλία

  Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PYTHON

  από27,00 € σε 7 καταστήματα
 3. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Θεωρία και εφαρμογές
  Εκπαιδευτικά & Παιδαγωγικά Βιβλία

  Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Θεωρία και εφαρμογές

  από23,70 € σε 8 καταστήματα
 4. ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
  Επιστημονικά Βιβλία

  ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

  από36,00 € σε 6 καταστήματα
 5. Εκπαιδευτική ρομποτική Mindstorms EV3
  Επιστημονικά Βιβλία

  Εκπαιδευτική ρομποτική Mindstorms EV3

  από17,99 € σε 8 καταστήματα
 6. Λογιστική Αειφόρου Επίδοσης Επιχειρήσεων
  Βιβλία Οικονομικών

  Λογιστική Αειφόρου Επίδοσης Επιχειρήσεων

  από45,00 € σε 6 καταστήματα
 7. 7 ΣΕ 1 WINDOWS 10 OFFICE 2019/MICROSOFT 365
  Επιστημονικά Βιβλία

  7 ΣΕ 1 WINDOWS 10 OFFICE 2019/MICROSOFT 365

  από44,99 € σε 8 καταστήματα
 8. Βιομηχανική μικροβιολογία
  Επιστημονικά Βιβλία

  Βιομηχανική μικροβιολογία

  από18,75 € σε 7 καταστήματα
 9. Διαχείριση Έργων
  Βιβλία Οικονομικών

  Διαχείριση Έργων

  από31,50 € σε 2 καταστήματα
 10. Μικροβιολογία Τροφίμων
  Επιστημονικά Βιβλία

  Μικροβιολογία Τροφίμων

  από63,00 € σε 8 καταστήματα
 11. Ενσωματωμένα συστήματα, οι μικροελεγκτές AVR και ARDUINO
 12. Εισαγωγή στην πληροφορική
  Επιστημονικά Βιβλία

  Εισαγωγή στην πληροφορική

  από15,00 € σε 8 καταστήματα
 13. Αναζητώντας την πληροφορία
  Επιστημονικά Βιβλία

  Αναζητώντας την πληροφορία

  από36,00 € σε 5 καταστήματα
 14. Ελληνικό PowerPoint 2019/365 Γρήγορα και Απλά
  Επιστημονικά Βιβλία

  Ελληνικό PowerPoint 2019/365 Γρήγορα και Απλά

  από16,20 € σε 5 καταστήματα
 15. Οικονομετρία, Θεωρία και πράξη
  Βιβλία Οικονομικών

  Οικονομετρία, Θεωρία και πράξη

  από51,35 € σε 9 καταστήματα
 16. Σύγχρονες μέθοδοι στη διοίκηση και τεχνολογία ποιότητας
 17. Εισαγωγή στην αγροτική οικονομία
  Βιβλία Οικονομικών

  Εισαγωγή στην αγροτική οικονομία

  από18,00 € σε 8 καταστήματα
 18. Ελληνικό Word 2016
  Επιστημονικά Βιβλία

  Ελληνικό Word 2016

  από11,85 € σε 8 καταστήματα
 19. Εργαστηριακή μικροβιολογία τροφίμων
  Επιστημονικά Βιβλία

  Εργαστηριακή μικροβιολογία τροφίμων

  από17,80 € σε 5 καταστήματα
 20. Εμπόδια εισόδου στο βιομηχανικό ανταγωνισμό
 21. Αγγλική ορολογία για επιστήμες υγείας
  Επιστημονικά Βιβλία

  Αγγλική ορολογία για επιστήμες υγείας

  από48,75 € σε 8 καταστήματα
 22. Γεωργική μηχανολογία
  Επιστημονικά Βιβλία

  Γεωργική μηχανολογία

  από11,85 € σε 6 καταστήματα
 23. Διοικητική τεχνολογία
  Βιβλία Οικονομικών

  Διοικητική τεχνολογία

  από18,75 € σε 8 καταστήματα
 24. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
  Επιστημονικά Βιβλία

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

  από45,00 € σε 8 καταστήματα
 25. Μικροβιολογία τροφίμων, Μεθοδολογία και τεχνικές αναλύσεων
 26. Πρώτες βοήθειες
  Επιστημονικά Βιβλία

  Πρώτες βοήθειες

  από18,26 € σε 3 καταστήματα
 27. Διαλέξεις θεματικής χαρτογραφίας
  Επιστημονικά Βιβλία

  Διαλέξεις θεματικής χαρτογραφίας

  από31,50 € σε 9 καταστήματα
 28. Οικονομία και θεωρία των πολιτευμάτων στον Αριστοτέλη
 29. Υπηρεσίες ιατρικής πληροφορικής και τηλεϊατρικής
 30. Ελληνικά Windows 10
  Επιστημονικά Βιβλία

  Ελληνικά Windows 10

  από11,85 € σε 7 καταστήματα
 31. WINDOWS 10 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ
  Επιστημονικά Βιβλία

  WINDOWS 10 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ

  από16,20 € σε 4 καταστήματα
 32. Ελληνική Access 2016
  Επιστημονικά Βιβλία

  Ελληνική Access 2016

  από11,85 € σε 8 καταστήματα
 33. Μέθοδοι έρευνας στις επιχειρήσεις και την οικονομία
 34. Η εκτίμηση των ακινήτων
  Βιβλία Οικονομικών

  Η εκτίμηση των ακινήτων

  από22,50 € σε 8 καταστήματα
 35. ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
  Επιστημονικά Βιβλία

  ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

  από36,00 € σε 8 καταστήματα
 36. Εισαγωγή στη στατιστική
  Βιβλία Οικονομικών

  Εισαγωγή στη στατιστική

  από37,92 € σε 6 καταστήματα
 37. Γεωλογία και σεισμοί
  Επιστημονικά Βιβλία

  Γεωλογία και σεισμοί

  από45,00 € σε 4 καταστήματα
 38. Τεχνικό σχέδιο με AutoCad, Σε απλά αυτοτελή μαθήματα
 39. Γεωλογία για Πολιτικούς Μηχανικούς
  Επιστημονικά Βιβλία

  Γεωλογία για Πολιτικούς Μηχανικούς

  από36,00 € σε 8 καταστήματα
 40. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις
 41. Η σύγχρονη μηχανογραφική οργάνωση επιχειρήσεων
 42. ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
  Επιστημονικά Βιβλία

  ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

  από36,00 € σε 9 καταστήματα
 43. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΡΗΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΜΟΣ Α
 44. Γενικές αρχές οικολογίας και ελληνικά φυσικά συστήματα
 45. Ελληνικό Excel 2019/365 Γρήγορα και Απλά
  Επιστημονικά Βιβλία

  Ελληνικό Excel 2019/365 Γρήγορα και Απλά

  από16,20 € σε 5 καταστήματα
 46. Ταξίδι στην θεωρία της μουσικής
 47. Διεθνής περιβαλλοντική πολιτική
  Επιστημονικά Βιβλία

  Διεθνής περιβαλλοντική πολιτική

  από15,80 € σε 7 καταστήματα
 48. PowerPoint 2013, Γρήγορα και απλά
  Επιστημονικά Βιβλία

  PowerPoint 2013, Γρήγορα και απλά

  από8,93 € σε 10 καταστήματα