Διπλογραφία

44 προϊόντα
 1. Διπλογραφία, Πώς οι έμποροι της Βενετίας δημιούργησαν τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά
 2. 284 λυμένες ασκήσεις μακροοικονομίας
  Βιβλία Οικονομικών

  284 λυμένες ασκήσεις μακροοικονομίας

  από26,70 € σε 7 καταστήματα
 3. 7 μικροί ανοικτοί κύκλοι
  Λογοτεχνικά Βιβλία

  7 μικροί ανοικτοί κύκλοι

  από12,60 € σε 6 καταστήματα
 4. Χρηματοοικονομική λογιστική, Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ ν.4308/2014)
 5. Τραπεζική, Διοίκηση και στρατηγική
  Βιβλία Οικονομικών

  Τραπεζική, Διοίκηση και στρατηγική

  από58,50 € σε 7 καταστήματα
 6. Ελεγκτική
  Βιβλία Οικονομικών

  Ελεγκτική

  από44,50 € σε 8 καταστήματα
 7. Λογιστική τραπεζών
  Βιβλία Οικονομικών

  Λογιστική τραπεζών

  από63,00 € σε 3 καταστήματα
 8. Διανεμόμενα κέρδη ΑΕ και ΕΠΕ
  Βιβλία Οικονομικών

  Διανεμόμενα κέρδη ΑΕ και ΕΠΕ

  από53,40 € σε 7 καταστήματα
 9. Ελεγκτική, Βάσει των διεθνών προτύπων ελέγχου και των ΕΛΠ
 10. Αλήθειες και Αυταπάτες
  Βιβλία Οικονομικών

  Αλήθειες και Αυταπάτες

  από10,68 € σε 3 καταστήματα
 11. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
  Βιβλία Οικονομικών

  Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

  από45,00 € σε 7 καταστήματα
 12. Χρηματοοικονομική λογιστική
  Βιβλία Οικονομικών

  Χρηματοοικονομική λογιστική

  από35,60 € σε 8 καταστήματα
 13. Χρηματοοικονομική διοίκηση, Financial Management
  Βιβλία Οικονομικών

  Χρηματοοικονομική διοίκηση, Financial Management

  από33,82 € σε 8 καταστήματα
 14. Χρηματοοικονομική λογιστική, Σύμφωνα με τα διεθνή και τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα
 15. Επιχειρηματικότητα, Οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία
 16. Αποτίμηση-επιμέτρηση στην εύλογη αξία χρεογράφων, βιολογικών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων
 17. Κυβερνήσεις, χρηματαγορές και μακροοικονομία, Πλοήγηση στον κόσμο της οικονομίας και των αγορών
 18. Διοικητική λογιστική, Εξετάζοντας το παρελθόν και το μέλλον
 19. Σύντομος οδηγός στον ολισθηρό(τατο) δρόμο του Grexit
 20. Δάνεια σε ελβετικό φράγκο, Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση
 21. Εταιρική διακυβέρνηση, Μια διεθνής θεώρηση
  Βιβλία Οικονομικών

  Εταιρική διακυβέρνηση, Μια διεθνής θεώρηση

  από44,50 € σε 9 καταστήματα
 22. Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου, Ανάλυση και εφαρμογές
 23. Εξομολόγηση και λογιστική, Οι θρησκευτικές, ηθικές και ρητορικές καταβολές της σύγχρονης λογιστικής
 24. Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 25. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
  Βιβλία Οικονομικών

  Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

  από44,50 € σε 5 καταστήματα
 26. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ LEASING ΚΑΙ FACTORING
 27. Διανεμόμενα κέρδη ΑΕ και ΕΠΕ
  Βιβλία Οικονομικών

  Διανεμόμενα κέρδη ΑΕ και ΕΠΕ

  από54,00 € σε 2 καταστήματα
 28. Ελεγκτική, Βάσει των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 29. Συγχωνεύσεις και εξαγορές
  Βιβλία Οικονομικών

  Συγχωνεύσεις και εξαγορές

  από33,82 € σε 10 καταστήματα
 30. Ασκήσεις λογιστικής για στελέχη επιχειρήσεων, Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ ν.4308/2014)
 31. Κυβερνήσεις, χρηματαγορές και μακροοικονομία, Πλοήγηση στον κόσμο της οικονομίας και των αγορών
 32. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
  Βιβλία Οικονομικών

  Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

  από40,05 € σε 6 καταστήματα
 33. Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως, Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ ν.4308/2014)
 34. Αναλυτική λογιστική και λογιστική υποκαταστημάτων
 35. Χρηματοοικονομική λογιστική, Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ ν.4308/2014)
 36. Οικονομική ιστορία της Ευρώπης, Γνώση, θεσμοί και ανάπτυξη από το 600 μέχρι σήμερα
 37. Λογιστική τραπεζών και εταιρειών leasing, factoring και forfaiting
 38. Χρηματοοικονομική λογιστική
  Βιβλία Οικονομικών

  Χρηματοοικονομική λογιστική

  από40,05 € σε 8 καταστήματα
 39. Ενοποιημένες ποσοτικές μέθοδοι στα οικονομικά
 40. Αλήθειες και αυταπάτες
  Πολιτικά Βιβλία

  Αλήθειες και αυταπάτες

  από10,68 € σε 7 καταστήματα
 41. Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως
  Βιβλία Οικονομικών

  Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως

  από44,50 € σε 6 καταστήματα
 42. Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής και εσωτερικού ελέγχου, Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου
 43. ΑΙΤΙΕΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 44. Λογιστική, πολιτική και λογοδοσία, Αναζητώντας τα αίτια της ανόδου και της πτώσης των εθνών