Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας

44 προϊόντα
 1. Index du Bulletin Epigraphique 1987-2001
  Δοκίμια

  Index du Bulletin Epigraphique 1987-2001

  από47,39 € σε 3 καταστήματα
 2. Η Θράκη στον ελληνο-ρωμαϊκό κόσμο
  Βιβλία Ιστορίας

  Η Θράκη στον ελληνο-ρωμαϊκό κόσμο

  από90,19 € σε 3 καταστήματα
 3. Contextualizing Late Greek Philosophy
  Βιβλία Φιλοσοφίας

  Contextualizing Late Greek Philosophy

  από30,57 € σε 3 καταστήματα
 4. "Autonomous" Coinages under the Late Antigonids
  Βιβλία Οικονομικών

  "Autonomous" Coinages under the Late Antigonids

  από60,00 € σε 4 καταστήματα
 5. Weight and Value in Pre-Coinage Societies
  Βιβλία Οικονομικών

  Weight and Value in Pre-Coinage Societies

  από60,57 € σε 3 καταστήματα
 6. Index du Bulletin Epigraphique 1987-2001
  Δοκίμια

  Index du Bulletin Epigraphique 1987-2001

  από51,98 € σε 3 καταστήματα
 7. The Roman Presence in Macedonia Evidence from Personal Names
  Βιβλία Ιστορίας

  The Roman Presence in Macedonia Evidence from Personal Names

  από67,26 € σε 3 καταστήματα
 8. Φωνής χαρακτήρ εθνικός
  Βιβλία Γλώσσας - Φιλολογίας

  Φωνής χαρακτήρ εθνικός

  από36,69 € σε 4 καταστήματα
 9. Αγροσυκιά: Ένα οικισμός των προϊστορικών και ιστορικών χρόνων
 10. Al di là dell' Olimpo
  Βιβλία Ιστορίας

  Al di là dell' Olimpo

  από50,45 € σε 3 καταστήματα
 11. L'or des rois de Chypre
  Βιβλία Οικονομικών

  L'or des rois de Chypre

  από52,50 € σε 3 καταστήματα
 12. Prosopography and Onomasticon of Aegean Thrace
  Βιογραφίες & Μαρτυρίες

  Prosopography and Onomasticon of Aegean Thrace

  από33,63 € σε 3 καταστήματα
 13. Thrakika Zetemata I
  Βιβλία Ιστορίας

  Thrakika Zetemata I

  από25,99 € σε 2 καταστήματα
 14. Index du Bulletin Epigraphique 1987-2001
  Δοκίμια

  Index du Bulletin Epigraphique 1987-2001

  από33,63 € σε 3 καταστήματα
 15. Roman Names in the Cyclades, Part I
  Βιογραφίες & Μαρτυρίες

  Roman Names in the Cyclades, Part I

  από65,73 € σε 3 καταστήματα
 16. L'histoire monetaire d'abdere en Thrace
  Βιβλία Οικονομικών

  L'histoire monetaire d'abdere en Thrace

  από68,79 € σε 3 καταστήματα
 17. Αρχαία Βέροια, Μελέτη τοπογραφίας
  Βιβλία Ιστορίας

  Αρχαία Βέροια, Μελέτη τοπογραφίας

  από12,73 € σε 3 καταστήματα
 18. Έρνος κύδιμον Παλαιστίνης γαίης: Ανθολογία ελληνικών επιγραφών Παλαιστίνης και Αραβίας
 19. Perceptions and Evaluation of the Cultural Landscapes
  Πολιτικά Βιβλία

  Perceptions and Evaluation of the Cultural Landscapes

  από41,28 € σε 3 καταστήματα
 20. Persian Rule in Cyprus, Sources, Problems, Perspectives
  Βιβλία Ιστορίας

  Persian Rule in Cyprus, Sources, Problems, Perspectives

  από17,99 € σε 3 καταστήματα
 21. Prosopographie der Eleer
  Βιβλία Γλώσσας - Φιλολογίας

  Prosopographie der Eleer

  από74,91 € σε 3 καταστήματα
 22. Rois, Cites, Necropoles. Institutions, Rites et monuments en Macédoine
 23. Weight and Value in Pre-Coinage Societies, An Introduction
  Επιστημονικά Βιβλία

  Weight and Value in Pre-Coinage Societies, An Introduction

  από30,57 € σε 3 καταστήματα
 24. Βορειοελλαδικά: Tales from the lands of the ethne
  Βιβλία Ιστορίας

  Βορειοελλαδικά: Tales from the lands of the ethne

  από60,00 € σε 5 καταστήματα
 25. The Numismatic Iconography of the Roman Colonies in Greece, Local Spirit and the Expression of Imperial Policy
 26. Studies on Hellenism, Christianity and the Umayyads
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Studies on Hellenism, Christianity and the Umayyads

  από21,40 € σε 3 καταστήματα
 27. Achaïe III, Les cités achéennes: Épigraphie et histoire
  Βιβλία Γλώσσας - Φιλολογίας

  Achaïe III, Les cités achéennes: Épigraphie et histoire

  από91,72 € σε 3 καταστήματα
 28. Boubon, The Inscriptions and Archaeological Remains: A Survey 2004 - 2006
 29. Roman Peloponnese, Roman Personal Names in their Social Contex (Laconia and Messenia)
  Βιογραφίες & Μαρτυρίες

  Roman Peloponnese, Roman Personal Names in their Social Contex (Laconia and Messenia)

  από91,72 € σε 3 καταστήματα
 30. Inscriptions from Palaestina Tertia, The Greek Inscriptions from Ghor Es-Safi
  Βιβλία Γλώσσας - Φιλολογίας

  Inscriptions from Palaestina Tertia, The Greek Inscriptions from Ghor Es-Safi

  από74,91 € σε 3 καταστήματα
 31. Sailing in the Aegean, Readings on the Economy and Trade Routes
  Βιβλία Ιστορίας

  Sailing in the Aegean, Readings on the Economy and Trade Routes

  από91,72 € σε 3 καταστήματα
 32. Les dieux et les diex Augustes, Le culte imp?rial dn Gr?ce sous les Julio-claudiens et les Flaviens: Etudes ?pigraphiques et arch?ologiques
 33. Επιγραφές της Θράκης του Αιγαίου, Μεταξύ των ποταμών Νέστου και Έβρου (Νομοί Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου)
 34. Roman Peloponnese III, Society, Economy and Culture under the Roman Empire: Continuity and Innovation
 35. Multiple Concealments from the Sanctuary of Zeus Olympios at Dion, Three Roman Provincial Coin Hoards
 36. Droit grec d'Alexandre à Auguste (323 av. J.-C. - 14 ap. J.-C.), Personnes, biens, justice
 37. La peinture funeraire de Macedoine, Emplois et fonctions de la couleur IVe - IIe s. av. J.-C.: Texte
 38. Incriptions from Palaestina tertia: The Greek Inscriptions from Ghor Es-Safi (Byzantine Zoora) (Supplement), Khirbet Qazone and Feinan, Vol. Ib
 39. Theoi Sebastoi, Il culto degli imperatori Romani in Grecia (Provincia Achaia) nel secondo secolo D.C
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Theoi Sebastoi, Il culto degli imperatori Romani in Grecia (Provincia Achaia) nel secondo secolo D.C

  από30,00 € σε 3 καταστήματα
 40. The Coins from Maroneia and the Classical City at Molyvoti, A Contribution to the History of Aegean Thrace
 41. Droit grec d'Alexandre à Auguste (323 av. J.-C. - 14 ap. J.-C.), Personnes, Biens, Justice
 42. Επιγραφές Κάτω Μακεδονίας, Μεταξύ του Βερμίου όρους και του Αξιού Ποταμού: Επιγραφές Κύρρου, Γυρβέας, Τύρισσας, Πέλλας, Αλλαντής, Ιχνών, Ευρώπου, Βόρειας Βοττίας, Αλμωπίας
 43. La peinture funeraire de Macedoine, Emplois et fonctions de la couleur IVe - IIe s. av. J.-C.: Planches & tableaux
 44. Between City and King, Prosopographical Studies on the Intermediaries Between the Cities of the Greek Mainland and the Aegean and the Royal Courts in the Hellenistic Period (322 - 190 BC)