Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας(44 προϊόντα)

 1. Η Θράκη στον ελληνο-ρωμαϊκό κόσμο
  Βιβλία Ιστορίας

  Η Θράκη στον ελληνο-ρωμαϊκό κόσμο

  από95,00 € σε 4 καταστήματα
 2. Boubon
  Βιβλία Ιστορίας

  Boubon

  από69,24 € σε 4 καταστήματα
 3. Φωνής χαρακτήρ εθνικός
  Βιβλία Γλώσσας - Φιλολογίας

  Φωνής χαρακτήρ εθνικός

  από38,65 € σε 5 καταστήματα
 4. Αρχαία Βέροια
  Βιβλία Ιστορίας

  Αρχαία Βέροια

  από11,83 € σε 4 καταστήματα
 5. Thrakika Zetemata I
  Βιβλία Ιστορίας

  Thrakika Zetemata I

  από27,37 € σε 3 καταστήματα
 6. Sailing in the Aegean
  Βιβλία Ιστορίας

  Sailing in the Aegean

  από96,61 € σε 4 καταστήματα
 7. Theoi Sebastoi
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Theoi Sebastoi

  από31,60 € σε 4 καταστήματα
 8. Between City and King
  Βιβλία Ιστορίας

  Between City and King

  από51,53 € σε 4 καταστήματα
 9. Roman Peloponnese III
  Βιβλία Ιστορίας

  Roman Peloponnese III

  από94,80 € σε 4 καταστήματα
 10. Persian Rule in Cyprus
  Βιβλία Ιστορίας

  Persian Rule in Cyprus

  από19,32 € σε 4 καταστήματα
 11. Prosopography and Onomasticon of Aegean Thrace
  Βιβλία Ιστορίας

  Prosopography and Onomasticon of Aegean Thrace

  από35,42 € σε 4 καταστήματα
 12. La peinture funeraire de Macedoine
  Βιβλία Ιστορίας

  La peinture funeraire de Macedoine

  από101,44 € σε 4 καταστήματα
 13. Roman Names in the Cyclades
  Βιβλία Ιστορίας

  Roman Names in the Cyclades

  από69,24 € σε 4 καταστήματα
 14. Roman Peloponnese
  Βιβλία Ιστορίας

  Roman Peloponnese

  από96,61 € σε 4 καταστήματα
 15. Επιγραφές Κάτω Μακεδονίας
  Βιβλία Γλώσσας - Φιλολογίας

  Επιγραφές Κάτω Μακεδονίας

  από90,00 € σε 4 καταστήματα
 16. Prosopographie der Eleer
  Βιβλία Γλώσσας - Φιλολογίας

  Prosopographie der Eleer

  από78,91 € σε 4 καταστήματα
 17. La peinture funeraire de Macedoine
  Βιβλία Ιστορίας

  La peinture funeraire de Macedoine

  από101,44 € σε 4 καταστήματα
 18. Contextualizing Late Greek Philosophy
  Βιβλία Φιλοσοφίας

  Contextualizing Late Greek Philosophy

  από32,20 € σε 4 καταστήματα
 19. Index du Bulletin Epigraphique 1987-2001
  Επιστημονικά Βιβλία

  Index du Bulletin Epigraphique 1987-2001

  από35,42 € σε 4 καταστήματα
 20. Index du Bulletin Epigraphique 1987-2001
  Επιστημονικά Βιβλία

  Index du Bulletin Epigraphique 1987-2001

  από54,75 € σε 4 καταστήματα
 21. "Autonomous" Coinages under the Late Antigonids
  Βιβλία Οικονομικών

  "Autonomous" Coinages under the Late Antigonids

  από71,20 € σε 5 καταστήματα
 22. Achaïe III
  Βιβλία Γλώσσας - Φιλολογίας

  Achaïe III

  από96,61 € σε 4 καταστήματα
 23. Weight and Value in Pre-Coinage Societies
  Επιστημονικά Βιβλία

  Weight and Value in Pre-Coinage Societies

  από32,20 € σε 4 καταστήματα
 24. Index du Bulletin Epigraphique 1987-2001
  Επιστημονικά Βιβλία

  Index du Bulletin Epigraphique 1987-2001

  από49,92 € σε 4 καταστήματα
 25. Weight and Value in Pre-Coinage Societies
  Βιβλία Οικονομικών

  Weight and Value in Pre-Coinage Societies

  από63,80 € σε 4 καταστήματα
 26. Al di là dell' Olimpo
  Βιβλία Ιστορίας

  Al di là dell' Olimpo

  από53,14 € σε 4 καταστήματα
 27. L'histoire monetaire d'abdere en Thrace
  Βιβλία Οικονομικών

  L'histoire monetaire d'abdere en Thrace

  από72,46 € σε 4 καταστήματα
 28. L'or des rois de Chypre
  Βιβλία Οικονομικών

  L'or des rois de Chypre

  από55,30 € σε 4 καταστήματα
 29. Les dieux et les diex Augustes
  Βιβλία Γλώσσας - Φιλολογίας

  Les dieux et les diex Augustes

  από53,14 € σε 4 καταστήματα
 30. Inscriptions from Palaestina Tertia
  Βιβλία Γλώσσας - Φιλολογίας

  Inscriptions from Palaestina Tertia

  από78,91 € σε 4 καταστήματα
 31. Έρνος κύδιμον Παλαιστίνης γαίης: Ανθολογία ελληνικών επιγραφών Παλαιστίνης και Αραβίας
 32. Βορειοελλαδικά: Tales from the lands of the ethne
  Βιβλία Ιστορίας

  Βορειοελλαδικά: Tales from the lands of the ethne

  από71,20 € σε 5 καταστήματα
 33. Επιγραφές της Θράκης του Αιγαίου
  Βιβλία Γλώσσας - Φιλολογίας

  Επιγραφές της Θράκης του Αιγαίου

  από96,61 € σε 4 καταστήματα
 34. Perceptions and Evaluation of the Cultural Landscapes
  Πολιτικά Βιβλία

  Perceptions and Evaluation of the Cultural Landscapes

  από43,48 € σε 4 καταστήματα
 35. Αγροσυκιά: Ένα οικισμός των προϊστορικών και ιστορικών χρόνων
 36. The Coins from Maroneia and the Classical City at Molyvoti
  Βιβλία Οικονομικών

  The Coins from Maroneia and the Classical City at Molyvoti

  από77,29 € σε 4 καταστήματα
 37. Studies on Hellenism, Christianity and the Umayyads
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Studies on Hellenism, Christianity and the Umayyads

  από22,54 € σε 4 καταστήματα
 38. The Numismatic Iconography of the Roman Colonies in Greece
  Βιβλία Οικονομικών

  The Numismatic Iconography of the Roman Colonies in Greece

  από20,93 € σε 5 καταστήματα
 39. The Roman Presence in Macedonia Evidence from Personal Names
  Βιβλία Ιστορίας

  The Roman Presence in Macedonia Evidence from Personal Names

  από70,85 € σε 4 καταστήματα
 40. Multiple Concealments from the Sanctuary of Zeus Olympios at Dion
  Βιβλία Ιστορίας

  Multiple Concealments from the Sanctuary of Zeus Olympios at Dion

  από22,54 € σε 4 καταστήματα
 41. Rois, Cites, Necropoles. Institutions, Rites et monuments en Macédoine
 42. Droit grec d'Alexandre à Auguste (323 av. J.-C. - 14 ap. J.-C.)
  Επιστημονικά Βιβλία

  Droit grec d'Alexandre à Auguste (323 av. J.-C. - 14 ap. J.-C.)

  από63,20 € σε 4 καταστήματα
 43. Droit grec d'Alexandre à Auguste (323 av. J.-C. - 14 ap. J.-C.)
  Επιστημονικά Βιβλία

  Droit grec d'Alexandre à Auguste (323 av. J.-C. - 14 ap. J.-C.)

  από63,20 € σε 4 καταστήματα
 44. Incriptions from Palaestina tertia: The Greek Inscriptions from Ghor Es-Safi (Byzantine Zoora) (Supplement), Khirbet Qazone and Feinan