Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)(59 προϊόντα)

 1. Οικονομική και δημογραφική βιωσιμότητα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος
 2. Τα οικονομικά των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα
 3. Οικονομικές διαστάσεις της κατάρτισης ενηλίκων
 4. Αγροτικό εμπόριο Ελλάδας - Βαλκανικών χωρών
 5. Τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο
 6. Αξιολόγηση της επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων στην Ελλάδα
 7. Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα
  Βιβλία Οικονομικών

  Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα

  από18,00 € σε 3 καταστήματα
 8. Ο ενεργειακός τομέας στην Ελλάδα
  Βιβλία Οικονομικών

  Ο ενεργειακός τομέας στην Ελλάδα

  από18,00 € σε 3 καταστήματα
 9. Ανάλυση ειδικεύσεων στη βιομηχανία κατά νομό για το 1988
 10. Travel Consumption and Market Competition in Greece
  Βιβλία Οικονομικών

  Travel Consumption and Market Competition in Greece

  από18,00 € σε 3 καταστήματα
 11. Analysis of the Greek Food Supply Chain
  Βιβλία Οικονομικών

  Analysis of the Greek Food Supply Chain

  από18,00 € σε 3 καταστήματα
 12. Η ελληνική γεωργία ενώπιον των νέων συνθηκών και θεσμικού πλαισίου
 13. Εξελίξεις στην αγορά κατοικιών
  Βιβλία Οικονομικών

  Εξελίξεις στην αγορά κατοικιών

  από18,00 € σε 3 καταστήματα
 14. Ο συστημικός μετασχηματισμός των βαλκανικών χωρών και οι εξελίξεις στις οικονομικές ανταλλαγές με την Ελλάδα
 15. Ελληνικές φορολογικές δαπάνες
  Βιβλία Οικονομικών

  Ελληνικές φορολογικές δαπάνες

  από18,00 € σε 3 καταστήματα
 16. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στην ΕΕ-15 και δυνατότητες εφαρμογής του στην Ελλάδα
 17. Διαχειριστικό κόστος του ελληνικού φορολογικού συστήματος
 18. Δοκίμια οικονομικής ανάλυσης
  Βιβλία Οικονομικών

  Δοκίμια οικονομικής ανάλυσης

  από28,98 € σε 6 καταστήματα
 19. Αγορά εργασίας
  Βιβλία Οικονομικών

  Αγορά εργασίας

  από25,20 € σε 3 καταστήματα
 20. Διερεύνηση των εξελίξεων στην κατοικία τις τελευταίες 10ετίες
 21. Πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις
  Βιβλία Οικονομικών

  Πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις

  από18,00 € σε 3 καταστήματα
 22. Technological Change and Corporate Strategy in the Greek Banking Industry
  Βιβλία Οικονομικών

  Technological Change and Corporate Strategy in the Greek Banking Industry

  από18,00 € σε 3 καταστήματα
 23. Συνθήκες αγοράς και ανταγωνισμός στην ελληνική οικονομία
 24. Η διαδικασία μετακύλισης τιμής στον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα
 25. Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 1830-1939
  Βιβλία Οικονομικών

  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 1830-1939

  από25,20 € σε 3 καταστήματα
 26. Ξενοδοχεία πολυτελείας στην Ελλάδα
  Βιβλία Οικονομικών

  Ξενοδοχεία πολυτελείας στην Ελλάδα

  από18,00 € σε 3 καταστήματα
 27. Η κοινωνικοοικονομική ταυτότητα των υδατικών διαμερισμάτων
 28. Basic Data of Regional Socioeconomic Development in Greece
  Βιβλία Οικονομικών

  Basic Data of Regional Socioeconomic Development in Greece

  από13,50 € σε 3 καταστήματα
 29. Europe and the International Economic Environment in 2005
  Βιβλία Οικονομικών

  Europe and the International Economic Environment in 2005

  από13,50 € σε 3 καταστήματα
 30. Αναπτυξιακή διαδικασία και μακροχρονιότερες εξελίξεις στην οικονομική συμπεριφορά και τις οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα
 31. The Effects of the Accession of Greece to the EMU
  Βιβλία Οικονομικών

  The Effects of the Accession of Greece to the EMU

  18,00 € στο Books2u
 32. Ο ιαματικός τουρισμός και η ανάπτυξη του τουρισμού υγείας στην Ελλάδα
 33. Βασιλεία ΙΙ: Περιγραφή και συνέπειες για το τραπεζικό σύστημα
 34. Η εξέλιξη και ο προβληματισμός για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος
 35. Η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα αντίστοιχα των ανδρών
 36. FYROM's Transition
  Πολιτικά Βιβλία

  FYROM's Transition

  18,00 € στο Books2u
 37. Το κοινωνικό κεφάλαιο στην Ελλάδα
  Επιστημονικά Βιβλία

  Το κοινωνικό κεφάλαιο στην Ελλάδα

  από25,20 € σε 4 καταστήματα
 38. Εξέλιξη των ΜΜΕ στη χώρα μας
  Επιστημονικά Βιβλία

  Εξέλιξη των ΜΜΕ στη χώρα μας

  από13,50 € σε 3 καταστήματα
 39. Μεταφορές και οικονομία
  Επιστημονικά Βιβλία

  Μεταφορές και οικονομία

  από18,00 € σε 3 καταστήματα
 40. Η ελληνική εμπορική ναυτιλία
  Επιστημονικά Βιβλία

  Η ελληνική εμπορική ναυτιλία

  από25,20 € σε 3 καταστήματα
 41. Παράνομοι μετανάστες στην Ελλάδα
  Επιστημονικά Βιβλία

  Παράνομοι μετανάστες στην Ελλάδα

  από18,00 € σε 3 καταστήματα
 42. Απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών
  Επιστημονικά Βιβλία

  Απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών

  από13,50 € σε 3 καταστήματα
 43. Χρηματοδότηση και ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων
 44. Μισθός, συντάξιμος χρόνος και συνθήκες εργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 45. Παραγωγή και χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην Ελλάδα
 46. Size, Profile and Labour Market Analysis of Immigration in Greece
  Πολιτικά Βιβλία

  Size, Profile and Labour Market Analysis of Immigration in Greece

  από18,00 € σε 3 καταστήματα
 47. Ο πολιτισμός ως κλάδος οικονομικής δραστηριότητας
 48. Η ελληνική γεωργία στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον