Μπένου Ε.(123 προϊόντα)

 1. Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων
  Βιβλία Οικονομικών

  Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων

  από26,87 € σε 7 καταστήματα
 2. Προχωρημένη λογιστική
  Βιβλία Οικονομικών

  Προχωρημένη λογιστική

  από49,50 € σε 7 καταστήματα
 3. Ο νόμος 1268/82 και οι μεταγενέστερες ρυθμίσεις για τα Α.Ε.Ι.
 4. Δίκαιο: Έννοιες, θεσμοί, εφαρμογές
  Επιστημονικά Βιβλία

  Δίκαιο: Έννοιες, θεσμοί, εφαρμογές

  από22,50 € σε 5 καταστήματα
 5. Μελέτες περιπτώσεων επιχειρησιακής έρευνας
 6. Χρηματοοικονομική λογιστική
  Βιβλία Οικονομικών

  Χρηματοοικονομική λογιστική

  από51,89 € σε 7 καταστήματα
 7. Μικροοικονομική ανάλυση
  Βιβλία Οικονομικών

  Μικροοικονομική ανάλυση

  από36,00 € σε 5 καταστήματα
 8. Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
  Βιβλία Οικονομικών

  Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

  από33,90 € σε 8 καταστήματα
 9. Ποσοτική ανάλυση για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων
 10. Σύγχρονο μάνατζμεντ
  Βιβλία Οικονομικών

  Σύγχρονο μάνατζμεντ

  από54,00 € σε 6 καταστήματα
 11. Μάρκετινγκ
  Βιβλία Οικονομικών

  Μάρκετινγκ

  από36,00 € σε 7 καταστήματα
 12. Μάνατζμεντ
  Βιβλία Οικονομικών

  Μάνατζμεντ

  από42,00 € σε 7 καταστήματα
 13. Σύγχρονο marketing
  Βιβλία Οικονομικών

  Σύγχρονο marketing

  από31,50 € σε 6 καταστήματα
 14. Τραπεζική οικονομική
  Βιβλία Οικονομικών

  Τραπεζική οικονομική

  από67,58 € σε 6 καταστήματα
 15. Οργανωσιακή συμπεριφορά
  Βιβλία Οικονομικών

  Οργανωσιακή συμπεριφορά

  από29,60 € σε 6 καταστήματα
 16. Ανάλυση χρηματοοικονικών καταστάσεων
  Βιβλία Οικονομικών

  Ανάλυση χρηματοοικονικών καταστάσεων

  από29,50 € σε 7 καταστήματα
 17. Τεχνικές ανάλυσης διοικητικών και οικονομικών αποφάσεων
 18. Λογιστική κόστους
  Βιβλία Οικονομικών

  Λογιστική κόστους

  από25,30 € σε 7 καταστήματα
 19. Μικροοικονομική θεωρία
  Βιβλία Οικονομικών

  Μικροοικονομική θεωρία

  από46,75 € σε 5 καταστήματα
 20. Θέματα φορολογικής λογιστικής
  Βιβλία Οικονομικών

  Θέματα φορολογικής λογιστικής

  από36,04 € σε 6 καταστήματα
 21. Στρατηγική των επιχειρήσεων, Ελληνική και διεθνείς εμπειρία
 22. Δημόσιες σχέσεις
  Βιβλία Οικονομικών

  Δημόσιες σχέσεις

  από22,30 € σε 7 καταστήματα
 23. Συμβολικές γλώσσες και αρχιτεκτονική μικροεπεξεργαστών
 24. Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  Βιβλία Οικονομικών

  Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

  από16,96 € σε 5 καταστήματα
 25. Διεθνείς οικονομικές σχέσεις
  Βιβλία Οικονομικών

  Διεθνείς οικονομικές σχέσεις

  από31,50 € σε 6 καταστήματα
 26. Μέθοδοι έρευνας αγοράς
  Επιστημονικά Βιβλία

  Μέθοδοι έρευνας αγοράς

  από18,00 € σε 5 καταστήματα
 27. Οικονομική της εργασίας
  Βιβλία Οικονομικών

  Οικονομική της εργασίας

  από18,90 € σε 4 καταστήματα
 28. Εμπορικό δίκαιο
  Επιστημονικά Βιβλία

  Εμπορικό δίκαιο

  από22,50 € σε 5 καταστήματα
 29. Σύγχρονη μακροοικονομική ανάλυση
 30. Αρχές οικονομικής πολιτικής
  Βιβλία Οικονομικών

  Αρχές οικονομικής πολιτικής

  από27,16 € σε 3 καταστήματα
 31. Διοίκηση παραγωγής
  Βιβλία Οικονομικών

  Διοίκηση παραγωγής

  από21,62 € σε 5 καταστήματα
 32. Κοινωνιολογική θεωρία
  Επιστημονικά Βιβλία

  Κοινωνιολογική θεωρία

  23,51 € στο Ianos
 33. Χρηματοοικονομική λογιστική
  Βιβλία Οικονομικών

  Χρηματοοικονομική λογιστική

  29,09 € στο Ebooks
 34. Σύγχρονη μικροοικονομική
  Βιβλία Οικονομικών

  Σύγχρονη μικροοικονομική

  από30,53 € σε 8 καταστήματα
 35. Εισαγωγή στην οικονομετρική ανάλυση
  Βιβλία Οικονομικών

  Εισαγωγή στην οικονομετρική ανάλυση

  από20,00 € σε 2 καταστήματα
 36. Εισαγωγή στη διοίκηση επιχειρήσεων
  Βιβλία Οικονομικών

  Εισαγωγή στη διοίκηση επιχειρήσεων

  από25,10 € σε 8 καταστήματα
 37. Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων
  Επιστημονικά Βιβλία

  Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων

  από17,21 € σε 4 καταστήματα
 38. Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία
  Βιβλία Οικονομικών

  Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία

  29,72 € στο Ebooks
 39. Χρηματοδοτικοί οργανισμοί και αγορές
  Βιβλία Οικονομικών

  Χρηματοδοτικοί οργανισμοί και αγορές

  από31,70 € σε 5 καταστήματα
 40. Μακροοικονομική θεωρία και πολιτική
  Βιβλία Οικονομικών

  Μακροοικονομική θεωρία και πολιτική

  από35,80 € σε 5 καταστήματα
 41. Βάσεις δεδομένων
  Επιστημονικά Βιβλία

  Βάσεις δεδομένων

  από63,75 € σε 7 καταστήματα
 42. Ηλεκτρονικό επιχειρείν
  Επιστημονικά Βιβλία

  Ηλεκτρονικό επιχειρείν

  από29,99 € σε 5 καταστήματα
 43. Managerial Economics, Επιχειρησιακή οικονομική
  Βιβλία Οικονομικών

  Managerial Economics, Επιχειρησιακή οικονομική

  από21,73 € σε 6 καταστήματα
 44. Νομισματική θεωρία και πολιτική
  Βιβλία Οικονομικών

  Νομισματική θεωρία και πολιτική

  από31,54 € σε 6 καταστήματα
 45. Σύγχρονη μικροοικονομική ανάλυση
  Βιβλία Οικονομικών

  Σύγχρονη μικροοικονομική ανάλυση

  από27,16 € σε 5 καταστήματα
 46. Σύγχρονη μακροοικονομική
  Βιβλία Οικονομικών

  Σύγχρονη μακροοικονομική

  από29,60 € σε 6 καταστήματα
 47. Αρχές νομισματικής θεωρίας και πολιτικής
  Βιβλία Οικονομικών

  Αρχές νομισματικής θεωρίας και πολιτικής

  από19,02 € σε 4 καταστήματα
 48. Λογιστική και οικονομική των επιχειρήσεων
  Βιβλία Οικονομικών

  Λογιστική και οικονομική των επιχειρήσεων

  από45,05 € σε 5 καταστήματα