Σάκκουλας Αντ. Ν.(2893 προϊόντα)

 1. Δηλώστε Έξυπνα 2021
  Βιβλία Οικονομικών

  Δηλώστε Έξυπνα 2021

  από6,29 € σε 11 καταστήματα
 2. Αναμνηστικός τόμος Στυλιανού Ν. Κουσούλη
  Επιστημονικά Βιβλία

  Αναμνηστικός τόμος Στυλιανού Ν. Κουσούλη

  από88,58 € σε 4 καταστήματα
 3. Το Σύμφωνο Συμβιώσεως, Ν. 3719/2008
  Επιστημονικά Βιβλία

  Το Σύμφωνο Συμβιώσεως, Ν. 3719/2008

  από13,29 € σε 5 καταστήματα
 4. Ιδιωτική κωδικοποίηση του Ν. 2190/1920, περί ανωνύμων εταιρειών
 5. Πρακτικά πολιτικής δικονομίας, ενημερωμένα με τις τροποποιήσεις του ν. 4055/2012
 6. Προς μια αξιολόγηση των ρυθμίσεων του Ν.1419/1984 για τον βιασμό
 7. Η δίκη της 17 Ν από τις στήλες των εφημερίδων
  Επιστημονικά Βιβλία

  Η δίκη της 17 Ν από τις στήλες των εφημερίδων

  από19,86 € σε 4 καταστήματα
 8. Σύμμεικτα
  Δοκίμια

  Σύμμεικτα

  από27,21 € σε 4 καταστήματα
 9. Ενδοοικογενειακή βία: προοπτικές μετά τον Ν. 3500/06
 10. Κωδικοποίηση Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών
 11. Φορολογία χαρτοσήμου
  Επιστημονικά Βιβλία

  Φορολογία χαρτοσήμου

  από99,00 € σε 2 καταστήματα
 12. Υποθήκη σε μηχανήματα κατά τον Ν. 4112/1929
  Επιστημονικά Βιβλία

  Υποθήκη σε μηχανήματα κατά τον Ν. 4112/1929

  από35,38 € σε 5 καταστήματα
 13. Τα κοινωνικά δικαιώματα
  Επιστημονικά Βιβλία

  Τα κοινωνικά δικαιώματα

  25,48 € στο Books2u
 14. Δηλώστε έξυπνα
  Βιβλία Οικονομικών

  Δηλώστε έξυπνα

  6,35 € στο CaptainBook
 15. Ιδιωτική ασφάλιση
  Επιστημονικά Βιβλία

  Ιδιωτική ασφάλιση

  από63,48 € σε 4 καταστήματα
 16. Μελετήματα ιδιωτικού δικαίου
  Επιστημονικά Βιβλία

  Μελετήματα ιδιωτικού δικαίου

  από21,19 € σε 3 καταστήματα
 17. Ο θεσμός των επιχειρήσεων της αυτοδιοίκησης κατά το νέο κώδικα δήμων και κοινοτήτων (Ν. 3463/2006)
 18. Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος & Ν. 3719/2008 (Σύμφωνο Συμβίωσης)
 19. Η πρόσφατη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου ν. 2447/ 1996
 20. Διεθνές δίκαιο
  Επιστημονικά Βιβλία

  Διεθνές δίκαιο

  17,00 € στο Ebooks
 21. Πανδέκτης μισθώσεων και οροφοκτησίας
  Επιστημονικά Βιβλία

  Πανδέκτης μισθώσεων και οροφοκτησίας

  81,63 € στο CaptainBook
 22. Εφαρμογές διοικητικής δικονομίας
  Επιστημονικά Βιβλία

  Εφαρμογές διοικητικής δικονομίας

  15,28 € στο Books2u
 23. Έμφυλη εγκληματικότητα
  Επιστημονικά Βιβλία

  Έμφυλη εγκληματικότητα

  από63,48 € σε 5 καταστήματα
 24. Πολιτική δικονομία
  Επιστημονικά Βιβλία

  Πολιτική δικονομία

  από90,71 € σε 4 καταστήματα
 25. Μπίτκοϊν (bitcoin), κρυπτοχρήμα και κυβερνοέγκλημα
 26. Η ερμηνεία του συντάγματος
  Επιστημονικά Βιβλία

  Η ερμηνεία του συντάγματος

  από10,77 € σε 2 καταστήματα
 27. Αγορανομικός Κώδικας, ενημερωμένος με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Ν. 3668/08
 28. Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
  Επιστημονικά Βιβλία

  Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

  από28,89 € σε 3 καταστήματα
 29. Δίκαιο τηλεπικοινωνιών
  Επιστημονικά Βιβλία

  Δίκαιο τηλεπικοινωνιών

  από13,54 € σε 4 καταστήματα
 30. Νομικοπολιτικά
  Επιστημονικά Βιβλία

  Νομικοπολιτικά

  από6,63 € σε 3 καταστήματα
 31. Τρομοκρατία
  Επιστημονικά Βιβλία

  Τρομοκρατία

  από25,39 € σε 4 καταστήματα
 32. Μετανάστευση
  Επιστημονικά Βιβλία

  Μετανάστευση

  από36,11 € σε 4 καταστήματα
 33. ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ
  Επιστημονικά Βιβλία

  ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ

  από48,72 € σε 2 καταστήματα
 34. Διαθήκες
  Επιστημονικά Βιβλία

  Διαθήκες

  από6,32 € σε 5 καταστήματα
 35. Responsibility
  Επιστημονικά Βιβλία

  Responsibility

  από20,86 € σε 4 καταστήματα
 36. Απάτη
  Επιστημονικά Βιβλία

  Απάτη

  44,86 € στο Books2u
 37. Εξάβιβλος
  Επιστημονικά Βιβλία

  Εξάβιβλος

  από40,82 € σε 4 καταστήματα
 38. Ο συνήγορος του καταναλωτή
  Επιστημονικά Βιβλία

  Ο συνήγορος του καταναλωτή

  από13,60 € σε 5 καταστήματα
 39. Οι τροποποιήσεις του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως με το Ν. 2298/1995
 40. ΕΠΙΤΟΜΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
  Επιστημονικά Βιβλία

  ΕΠΙΤΟΜΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

  από10,63 € σε 2 καταστήματα
 41. Στοιχεία ενοχικού δικαίου
  Επιστημονικά Βιβλία

  Στοιχεία ενοχικού δικαίου

  από54,42 € σε 3 καταστήματα
 42. Συμβουλευτική και φυλακή
  Επιστημονικά Βιβλία

  Συμβουλευτική και φυλακή

  από18,69 € σε 5 καταστήματα
 43. La violence familiale
  Επιστημονικά Βιβλία

  La violence familiale

  από22,57 € σε 4 καταστήματα
 44. Επιτομή συνταγματικού δικαίου
  Επιστημονικά Βιβλία

  Επιτομή συνταγματικού δικαίου

  από26,92 € σε 2 καταστήματα
 45. Η συνείδηση του αδίκου από τον μη νομικό
  Επιστημονικά Βιβλία

  Η συνείδηση του αδίκου από τον μη νομικό

  2,68 € στο Anagnostis Books
 46. Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα: Επιτομή
  Επιστημονικά Βιβλία

  Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα: Επιτομή

  από13,35 € σε 7 καταστήματα
 47. Επιτομή ποινικής δικονομίας
  Επιστημονικά Βιβλία

  Επιτομή ποινικής δικονομίας

  13,31 € στο CaptainBook
 48. Δασική ιδιοκτησία
  Επιστημονικά Βιβλία

  Δασική ιδιοκτησία

  από2,68 € σε 2 καταστήματα