Σάκκουλας Αντ. Ν.2869 προϊόντα

 1. Κωδικοποίηση Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών
 2. Δηλώστε Έξυπνα 2021
  Βιβλία Οικονομικών

  Δηλώστε Έξυπνα 2021

  από6,29 € σε 14 καταστήματα
 3. Η πρόσφατη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου ν. 2447/ 1996
 4. Η ανάκληση των αποφάσεων της επιτροπής ανταγωνισμού κατά το Ν. 703/1977
 5. Συμβολαιογραφικό δίκαιο
  Επιστημονικά Βιβλία

  Συμβολαιογραφικό δίκαιο

  από33,65 € σε 2 καταστήματα
 6. Ιδιωτική κωδικοποίηση του Ν. 2190/1920, περί ανωνύμων εταιρειών
 7. Επίτομο συνταγματικό δίκαιο
  Επιστημονικά Βιβλία

  Επίτομο συνταγματικό δίκαιο

  38,88 € στο Books2u
 8. Χρονικά 11-12
  Περιοδικά

  Χρονικά 11-12

  από21,29 € σε 4 καταστήματα
 9. Σύμμεικτα Γεωργίου Κουμάντου
 10. Τιμητικός τόμος για τον Νικόλαο Κ. Ανδρουλάκη
 11. Τρομοκρατία και ΜΜΕ
  Επιστημονικά Βιβλία

  Τρομοκρατία και ΜΜΕ

  από5,45 € σε 4 καταστήματα
 12. Σύμμεικτα
  Δοκίμια

  Σύμμεικτα

  από27,21 € σε 4 καταστήματα
 13. ΕΠΙΤΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
  Επιστημονικά Βιβλία

  ΕΠΙΤΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

  από8,86 € σε 2 καταστήματα
 14. Κωδικοποίηση εργατικής νομοθεσίας
  Επιστημονικά Βιβλία

  Κωδικοποίηση εργατικής νομοθεσίας

  από180,55 € σε 4 καταστήματα
 15. Τιμητικός τόμος καθηγητή Ιωάννη Βούλγαρη
  Επιστημονικά Βιβλία

  Τιμητικός τόμος καθηγητή Ιωάννη Βούλγαρη

  από106,30 € σε 4 καταστήματα
 16. Εγκληματολογία του ελεύθερου χρόνου
  Επιστημονικά Βιβλία

  Εγκληματολογία του ελεύθερου χρόνου

  από15,34 € σε 5 καταστήματα
 17. Το κληρονομητήριο
  Επιστημονικά Βιβλία

  Το κληρονομητήριο

  από6,63 € σε 3 καταστήματα
 18. Ενδοοικογενειακή βία
  Επιστημονικά Βιβλία

  Ενδοοικογενειακή βία

  από7,26 € σε 5 καταστήματα
 19. Η χρησικτησία
  Επιστημονικά Βιβλία

  Η χρησικτησία

  από8,06 € σε 2 καταστήματα
 20. Contemporary Japan
  Πολιτικά Βιβλία

  Contemporary Japan

  από10,60 € σε 3 καταστήματα
 21. Εμπράγματο δίκαιο
  Επιστημονικά Βιβλία

  Εμπράγματο δίκαιο

  από10,65 € σε 4 καταστήματα
 22. Ποινικός κώδικας
  Επιστημονικά Βιβλία

  Ποινικός κώδικας

  από13,29 € σε 4 καταστήματα
 23. Ποινικός κώδικας
  Επιστημονικά Βιβλία

  Ποινικός κώδικας

  από13,35 € σε 2 καταστήματα
 24. Χρηματική ενοχή
  Επιστημονικά Βιβλία

  Χρηματική ενοχή

  από15,97 € σε 3 καταστήματα
 25. Φιλοσοφικά σταυροδρόμια
  Επιστημονικά Βιβλία

  Φιλοσοφικά σταυροδρόμια

  από16,02 € σε 4 καταστήματα
 26. Κώδικας συνεταιρισμών
  Επιστημονικά Βιβλία

  Κώδικας συνεταιρισμών

  από22,57 € σε 4 καταστήματα
 27. Οικογενειακό δίκαιο
  Επιστημονικά Βιβλία

  Οικογενειακό δίκαιο

  από22,93 € σε 3 καταστήματα
 28. Γενική πολιτειολογία
  Επιστημονικά Βιβλία

  Γενική πολιτειολογία

  από26,78 € σε 5 καταστήματα
 29. Ακάλυπτη επιταγή
  Επιστημονικά Βιβλία

  Ακάλυπτη επιταγή

  από27,21 € σε 4 καταστήματα
 30. Νομική Επιθεώρηση
  Επιστημονικά Βιβλία

  Νομική Επιθεώρηση

  30,57 € στο Books2u
 31. Η εισαγγελία
  Επιστημονικά Βιβλία

  Η εισαγγελία

  από31,60 € σε 4 καταστήματα
 32. Πλάτωνος νόμοι
  Βιβλία Φιλοσοφίας

  Πλάτωνος νόμοι

  από31,60 € σε 4 καταστήματα
 33. Οικογενειακό δίκαιο
  Επιστημονικά Βιβλία

  Οικογενειακό δίκαιο

  από46,59 € σε 3 καταστήματα
 34. Εμπράγματο δίκαιο
  Επιστημονικά Βιβλία

  Εμπράγματο δίκαιο

  από49,88 € σε 5 καταστήματα
 35. Νομικά ανάλεκτα
  Επιστημονικά Βιβλία

  Νομικά ανάλεκτα

  από67,71 € σε 4 καταστήματα
 36. Δώρημα ευχαριστήριον
  Επιστημονικά Βιβλία

  Δώρημα ευχαριστήριον

  από97,44 € σε 4 καταστήματα
 37. Αθλητικός κώδικας Ι. Ν. 2725/1999 όπως ισχύει μετά την έκδοση των Ν. 2768/1999, 2858/2000, 2947/2001, 3057/2002, 3207/2003 και 3262/2004
 38. Διευκόλυνση ακολασίας άλλων αρ. 348 παρ. 1 ΠΚ και άσεμνα αρ. 29 επ. και 30 του Ν. 5060/31
 39. Βιοηθική και βιοπολιτική
  Επιστημονικά Βιβλία

  Βιοηθική και βιοπολιτική

  από4,53 € σε 3 καταστήματα
 40. Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου
  Επιστημονικά Βιβλία

  Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου

  από5,51 € σε 3 καταστήματα
 41. Η συναινετική αναθεώρηση
  Επιστημονικά Βιβλία

  Η συναινετική αναθεώρηση

  από6,63 € σε 3 καταστήματα
 42. Για περισσότερη δικαιοκρατία
  Επιστημονικά Βιβλία

  Για περισσότερη δικαιοκρατία

  από6,67 € σε 4 καταστήματα
 43. Φιλοσοφία του δικαίου
  Επιστημονικά Βιβλία

  Φιλοσοφία του δικαίου

  από7,97 € σε 4 καταστήματα
 44. Κώδικας ποινικής δικονομίας
  Επιστημονικά Βιβλία

  Κώδικας ποινικής δικονομίας

  από13,29 € σε 2 καταστήματα
 45. Η απρόσφορη απόπειρα
  Επιστημονικά Βιβλία

  Η απρόσφορη απόπειρα

  από13,31 € σε 3 καταστήματα
 46. Εγκόλπιο σωστού ψηφοφόρου
  Επιστημονικά Βιβλία

  Εγκόλπιο σωστού ψηφοφόρου

  από13,35 € σε 2 καταστήματα
 47. Στοιχεία διοικητικού δικαίου
  Επιστημονικά Βιβλία

  Στοιχεία διοικητικού δικαίου

  από15,41 € σε 5 καταστήματα
 48. Hellenic Insurance Law
  Επιστημονικά Βιβλία

  Hellenic Insurance Law

  από19,87 € σε 3 καταστήματα