Σάκκουλας Π. Ν.412 προϊόντα

 1. Ανώνυμη εταιρία ν. 2190/1920 & εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ν. 3190/1955
 2. Π.Ν. 18/1989
  Επιστημονικά Βιβλία

  Π.Ν. 18/1989

  από7,12 € σε 4 καταστήματα
 3. Βασική νομοθεσία, Ενημερωμένη με τον Ν.4055/2012
  Επιστημονικά Βιβλία

  Βασική νομοθεσία, Ενημερωμένη με τον Ν.4055/2012

  από32,93 € σε 5 καταστήματα
 4. Ποινική νομοθεσία, Ενημερωμένη και με π.δ. 221/2005
 5. Το δίκαιο της ΕΠΕ, Εισαγωγή - ερμηνεία Ν.3190/1955 / Νομολογία
 6. Σύντομη ερμηνεία του αστικού κώδικα
  Επιστημονικά Βιβλία

  Σύντομη ερμηνεία του αστικού κώδικα

  από175,50 € σε 4 καταστήματα
 7. Κώδικας ναρκωτικών, Περιέχει τον Ν.3459/2006
 8. Αστικός Κώδικας με τη νομολογία της ολομέλειας του Α.Π. της τελευταίας τριακονταετίας
 9. Αστυνομική νομοθεσία
  Επιστημονικά Βιβλία

  Αστυνομική νομοθεσία

  51,08 € στο Plus4u
 10. Κώδικας διοικητικής δικονομίας και Π.Δ. 18/1989
  Επιστημονικά Βιβλία

  Κώδικας διοικητικής δικονομίας και Π.Δ. 18/1989

  από7,97 € σε 4 καταστήματα
 11. Εισαγωγή στη νομική επιστήμη
  Επιστημονικά Βιβλία

  Εισαγωγή στη νομική επιστήμη

  από40,50 € σε 5 καταστήματα
 12. ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
  Επιστημονικά Βιβλία

  ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

  από119,59 € σε 2 καταστήματα
 13. Ποινικός κώδικας
  Επιστημονικά Βιβλία

  Ποινικός κώδικας

  από15,95 € σε 5 καταστήματα
 14. Κώδικας κτηματολογίου
  Επιστημονικά Βιβλία

  Κώδικας κτηματολογίου

  από44,50 € σε 5 καταστήματα
 15. Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, Άρθρα 372-384α Π.Κ.
 16. Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας & Π.Δ. 18/1989 - 11
 17. Χρηματιστήριο
  Βιβλία Οικονομικών

  Χρηματιστήριο

  20,00 € στο Jasper
 18. Η αναίρεση στην αστική δίκη
  Επιστημονικά Βιβλία

  Η αναίρεση στην αστική δίκη

  από66,75 € σε 3 καταστήματα
 19. Κώδικας Συμβολαιογράφων
  Επιστημονικά Βιβλία

  Κώδικας Συμβολαιογράφων

  από7,97 € σε 5 καταστήματα
 20. ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
  Επιστημονικά Βιβλία

  ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

  από8,90 € σε 2 καταστήματα
 21. Ασφαλιστικός κώδικας
  Επιστημονικά Βιβλία

  Ασφαλιστικός κώδικας

  40,86 € στο Plus4u
 22. Δίκαιο Α.Ε & Ε.Π.Ε., Σύμφωνα με το Ν. 3604/2007 "Αναμόρφωση-μορφοποίηση Ν. 2190/1920 περί Α.Ε." και το Ν. 3661/2008
 23. Ποινικός κώδικας και νομολογία
  Επιστημονικά Βιβλία

  Ποινικός κώδικας και νομολογία

  από115,16 € σε 2 καταστήματα
 24. Η εξασφάλιση των πιστώσεων
  Επιστημονικά Βιβλία

  Η εξασφάλιση των πιστώσεων

  από70,86 € σε 5 καταστήματα
 25. Ποινικό Δίκαιο, Ειδικό μέρος: Τα εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα, άρθρα 216-223 Π.Κ.
 26. Ναρκωτικά
  Επιστημονικά Βιβλία

  Ναρκωτικά

  από49,50 € σε 3 καταστήματα
 27. ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
  Επιστημονικά Βιβλία

  ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

  από9,79 € σε 2 καταστήματα
 28. Επιφανών επιτάφιος
  Επιστημονικά Βιβλία

  Επιφανών επιτάφιος

  από17,80 € σε 4 καταστήματα
 29. Ενοχικό δίκαιο
  Επιστημονικά Βιβλία

  Ενοχικό δίκαιο

  από81,23 € σε 3 καταστήματα
 30. Κώδικας φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, Ερμηνεία - Νομολογία / Περιέχει τον Ν.2691/2001 [Ν.Δ. 118/1973] (Ενημερωμένος μέχρι και τον Ν.3427/2005)
 31. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  Επιστημονικά Βιβλία

  ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  από9,79 € σε 2 καταστήματα
 32. Αστικό δίκαιο μεταμοσχεύσεων
  Επιστημονικά Βιβλία

  Αστικό δίκαιο μεταμοσχεύσεων

  από28,48 € σε 4 καταστήματα
 33. Διεθνής ποινικές συμβάσεις
  Επιστημονικά Βιβλία

  Διεθνής ποινικές συμβάσεις

  61,29 € στο Plus4u
 34. Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης, 'Οπως ισχύουν μετά τους Ν. 2508/1997, 3044/2002 και 3212/2003
 35. Δόμηση εκτός σχεδίου πόλεως
  Βιβλία Τέχνης

  Δόμηση εκτός σχεδίου πόλεως

  από39,86 € σε 5 καταστήματα
 36. ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Επιστημονικά Βιβλία

  ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  από29,37 € σε 2 καταστήματα
 37. Αστικός κώδιξ
  Επιστημονικά Βιβλία

  Αστικός κώδιξ

  από34,65 € σε 4 καταστήματα
 38. Αστικός κώδιξ
  Επιστημονικά Βιβλία

  Αστικός κώδιξ

  61,29 € στο Plus4u
 39. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  Επιστημονικά Βιβλία

  ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  από57,85 € σε 3 καταστήματα
 40. Απεργία
  Επιστημονικά Βιβλία

  Απεργία

  από56,69 € σε 4 καταστήματα
 41. Σιωπηρή πληρεξουσιότητα
  Επιστημονικά Βιβλία

  Σιωπηρή πληρεξουσιότητα

  30,64 € στο Plus4u
 42. Δίκαιο σημάτων
  Επιστημονικά Βιβλία

  Δίκαιο σημάτων

  από70,86 € σε 5 καταστήματα
 43. Πνευματική ιδιοκτησία και βιβλιοθήκες
  Επιστημονικά Βιβλία

  Πνευματική ιδιοκτησία και βιβλιοθήκες

  από22,14 € σε 5 καταστήματα
 44. Κώδικας οδικής κυκλοφορίας
  Επιστημονικά Βιβλία

  Κώδικας οδικής κυκλοφορίας

  από9,75 € σε 4 καταστήματα
 45. Η ποινική διαδικασία
  Επιστημονικά Βιβλία

  Η ποινική διαδικασία

  40,86 € στο Plus4u
 46. Διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα ποινικού δικαίου, Αποφάσεις, πλαίσια
 47. Πρακτικά θέματα διοικητικού δικαίου
  Επιστημονικά Βιβλία

  Πρακτικά θέματα διοικητικού δικαίου

  από26,70 € σε 4 καταστήματα
 48. Το δίκαιο της πτώχευσης
  Επιστημονικά Βιβλία

  Το δίκαιο της πτώχευσης

  από7,97 € σε 4 καταστήματα