Τσουρού Τερίνα

16 προϊόντα
 1. Πρακτικά γενικών συνελεύσεων πολυκατοικίας, Για ιδιώτες και επαγγελματίες διαχειριστές
 2. Λεξικό ορολογίας και φράσεων Ιταλο - Ελληνικό και Ελληνο - Ιταλικό
 3. Βιβλίο οφειλών κοινοχρήστων πολυκατοικίας, Εγχειρίδιο για έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
 4. Υποδείγματα Εντύπων για Τακτική Συντήρηση και Οικονομική Διαχείριση Πολυκατοικίας
 5. Διαχείριση δαπανών κοινοχρήστων, Καθορισμός, ταξινόμηση, καταμερισμός, τρόποι μείωσης, διεκδίκηση οφειλών
 6. Βιβλίο ιδιοκτησιών και ιδιοκτητών πολυκατοικίας
 7. Ωράριο Λειτουργίας της Θέρμανσης, Πολυκατοικίες Χωρίς Αυτονομία
 8. Γενικές συνελεύσεις πολυκατοικίας, Προετοιμασία και διεξαγωγή με στόχο τη λήψη έγκυρων και αποτελεσματικών αποφάσεων
 9. Βιβλίο εσόδων-εξόδων πολυκατοικίας, Εγχειρίδιο για έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
 10. Όργανα διοίκησης και διαχείρησης πολυκατοικιών, Συνέλευση ιδιοκτητών - διαχειριστής
 11. Κοινόκτητα - κοινόχρηστα μέρη πολυκατοικιών, Εγχειρίδιο για διαχειριστές και ιδιοκτήτες
 12. Αρχείο Προμηθευτών Πολυκατοικίας, Βιβλιοτετράδιο 3
 13. Εγχειρίδιο για όσους συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις πολυκατοικίας, Ιδιοκτήτες, εκπρόσωποι ιδιοκτητών, διαχειριστές
 14. Υποδείγματα Εντύπων για Διοικητικά Θέματα Διαχείρισης Πολυκατοικίας
 15. Βιβλίο λογοδοσίας διαχειριστών πολυκατοικίας, Εγχειρίδιο για έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
 16. Μεθοδολογία εκπόνησης ετήσιων προϋπολογισμών πολυκατοικίας, Για ιδιώτες και επαγγελματίες διαχειριστές