Επιστροφή στο Skroutz

Συμπληρωματικοί Όροι Χρήσης

H υπηρεσία ηλεκτρονικών παραγγελιών τίθεται σε λειτουργία από την εταιρεία «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ».

 1. Γενικοί Όροι

  Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχονται στους Χρήστες οι υπηρεσίες της Εταιρείας. H συναλλαγή με την Εταιρεία προϋποθέτει πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών από την υπηρεσία.

 2. Ορισμοί

  Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στο παρόν Συμφωνητικό:

  • «Εταιρεία» είναι η εταιρεία ΣΚΡΟΥΤΖ.
  • «Ιστοσελίδα» ή «skroutz» είναι η ιστοσελίδα «www.skroutz.gr» που διατηρεί η Εταιρεία και συμπεριλαμβάνει το «Περιεχόμενο».
  • «Υπηρεσία» είναι η υπηρεσία που παρέχεται από την Εταιρεία προς τους Χρήστες για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας.
  • «Περιεχόμενο» είναι όλα τα κείμενα, τα γραφικά, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός που χρησιμοποιούνται στην παραπάνω ιστοσελίδα.
  • «Συνεργάτης» είναι το κατάστημα τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου) που συνεργάζεται με την Εταιρεία, το οποίο φιλοξενείται στην Ιστοσελίδα και καλείται να τιμολογήσει τα προϊόντα στον τελικό χρήστη (εξαιρούνται οι περαιτέρω υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής).
  • «Χρήστης» είναι κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας
  • «Λογαριασμός» είναι η καταχώρηση του επισκέπτη ως Χρήστη στην Ιστοσελίδα.
  • «Προϊόν» είναι το αντικείμενο που διατίθεται προς πώληση μέσω των Συνεργατών στην Ιστοσελίδα.
  • «Καλάθι Αγορών» είναι η ηλεκτρονική παραγγελία που περιλαμβάνει τα επιλεγμένα προϊόντα από τον Χρήστη.
 3. Χρήση και Κανόνες Χρήσης του «skroutz»

  1. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και κατ’επέκταση η συμμετοχή σε οποιαδήποτε υπηρεσία (όπως ενδεικτικά η δημιουργία λογαριασμού ή η αγορά προϊόντων), επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
  2. Οι Χρήστες θα πρέπει απαραίτητα να είναι νόμιμοι κάτοχοι της πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης ή άλλης κάρτας με την οποία πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους και με την οποία λαμβάνουν μέρος στις οποιεσδήποτε υπηρεσίες.
  3. H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας. Η Ιστοσελίδα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών, χρηστών και μελών της, και δεν μεταβιβάζει κανένα στοιχείο που καταχωρήθηκε από τον χρήστη πλην όσων είναι απολύτως απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του χρήστη. Εάν o Χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οφείλει να σταματήσει την περιήγηση και να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης, επισκέπτης ή μέλος της Ιστοσελίδας μπορεί να επικοινωνεί με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για την τυχόν τήρηση προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση στοιχείων του, τυχόν αλλαγές που επιθυμεί ή την ολοκληρωτική διαγραφή του, πλην των στοιχείων που πρέπει να τηρούνται από τη νομοθεσία. Τυχόν ανήλικοι επισκέπτες/Χρήστες δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανηλίκους, τυχόν καταγεγραμμένα στοιχεία θα διαγραφούν μόλις γνωστοποιηθεί εγγράφως η ηλικία του Χρήστη. Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει οι χρήστες για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της.
 4. Εγγραφή και Δημιουργία Λογαριασμού

  1. Η δημιουργία λογαριασμού είναι απαραίτητη προκειμένου ο Χρήστης να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο ο Χρήστης έχει επιπλέον τη δυνατότητα να αποθηκεύει προσωπικά στοιχεία και διευθύνσεις αποστολής καθώς και να χρησιμοποιεί το Καλάθι Αγορών.
  2. Η ιστοσελίδα παρέχει στους Χρήστες της υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των παρόντων όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Οι Χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Οι Χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την Ιστοσελίδα για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι Χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράλειψη ή αδυναμία των Χρηστών να τηρήσουν τα προαναφερόμενα.
 5. Είδη προς Πώληση – Τιμές

  1. Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση μέσω της Ιστοσελίδας, δεν είναι προϊόντα της Εταιρείας αλλά προϊόντα των συμβεβλημένων με την Εταιρεία Συνεργατών, οι οποίοι και επιθυμούν να προβάλουν τα προϊόντα τους μέσω της Ιστοσελίδας, και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία για αυτά. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρέσει από τυχόν προωθητικές ενέργειες τις παραγγελίες για τις οποίες ζητείται η έκδοση τιμολογίου. Η Εταιρεία εξασφαλίζει ότι η διάθεση των προϊόντων στο ευρύ καταναλωτικό κοινό δεν αντίκειται στα χρηστά ήθη και δεν προσβάλει τη δημόσια αιδώ.
  2. Οι τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
 6. Παραγγελία

  1. Η υποβολή παραγγελίας προϊόντος συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς του εν λόγω προϊόντος στη συνολική τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, όπως αυτή περιλαμβάνει Φ.Π.Α., έξοδα συσκευασίας και αποστολής, άλλες ισχύουσες χρεώσεις και τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούται ο Χρήστης. Η σύμβαση πώλησης θεωρείται ότι έχει συναφθεί αφού η Εταιρεία διενεργήσει έλεγχο τιμής και διαθεσιμότητας των προϊόντων και ο Χρήστης λάβει μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχει υποδείξει κατά την εγγραφή του, με το οποίο η Εταιρεία θα αποδέχεται την πρόταση αγοράς του Χρήστη.
  2. Για να προβεί ένας Χρήστης σε παραγγελία προϊόντος μέσω της Ιστοσελίδας, θα πρέπει να εισάγει τα στοιχεία πρόσβασης στη σελίδα εισόδου στο Λογαριασμό του ή να δημιουργήσει νέο Λογαριασμό αν είναι νέος Χρήστης. Κατόπιν, θα πρέπει να επιλέξει τα προϊόντα που επιθυμεί και να τα προσθέσει στο Καλάθι Αγορών του. Στην οθόνη, θα εμφανιστεί το συνολικό κόστος της παραγγελίας με βάση τις επιλεγμένες συνθήκες για να ολοκληρώσει την αγορά.
  3. Πριν ολοκληρώσει την παραγγελία οποιουδήποτε προϊόντος, ο Χρήστης οφείλει να σιγουρευτεί ότι τα προϊόντα τα οποία έχει θέσει στο Καλάθι Αγορών είναι αυτά που επιθυμεί να αγοράσει και στην ποσότητα που επιθυμεί να τα προμηθευτεί.
  4. Η παραγγελία ολοκληρώνεται με την αποδοχή της από την Ιστοσελίδα μέσω της αποστολής έγγραφης σχετικής επιβεβαίωσης (confirmation email) προς τον Χρήστη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που ο Χρήστης έχει υποδείξει κατά την εγγραφή του. Ο Συνεργάτης διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής παραγγελίας για την οποία ζητείται η έκδοση με τιμολόγιο.
 7. Τρόπος Πληρωμής

  1. Η εξόφληση της εκάστοτε παραγγελίας πραγματοποιείται με απόλυτη ασφάλεια είτε με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας είτε με τη χρήση "Δωροκάρτας Skroutz" είτε με αντικαταβολή (εξόφληση με μετρητά κατά την παράδοση της παραγγελίας), όταν η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη είτε μέσω του Προγράμματος “Δόσεις για όλους”, όταν η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη. Για την εξόφληση της παραγγελίας από ορισμένους συνεργάτες παρέχεται η δυνατότητα καταβολής άτοκων δόσεων.
  2. Στην περίπτωση εξόφλησης της παραγγελίας με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, η Εταιρεία διασφαλίζει την ασφάλεια των συναλλαγών του Χρήστη και εξασφαλίζει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και τα τεχνικά μέσα για το σκοπό αυτό. Η Ιστοσελίδα δεν παρακρατά ούτε αποθηκεύει τα στοιχεία των πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών κάθε Χρήστη. Τα στοιχεία αποθηκεύονται μόνο μετά από αίτημα του Χρήστη σε ασφαλές σύστημα των συνεργαζόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων. Κατά την αποθήκευση εκδίδεται μοναδικός αριθμός πιστοποίησης χρήστη (token) με τον οποίο σε επόμενη παραγγελία του χρήστη αποκλειστικά από την Ιστοσελίδα, μπορεί να γίνει αυτοματοποιημένα η χρέωση της κάρτας χωρίς την επαναλαμβανόμενη καταχώρηση των στοιχείων αυτής (αριθμός, cvv κλπ).
  3. Το Πρόγραμμα “Δόσεις για όλους” είναι χρηματοδότηση που χορηγείται σε συνεργασία είτε με την Εθνική Τράπεζα ή με την TBI Bank - Branch Greece.
   1. Για συνολικό κόστος αγορών μέσω Skroutz από 20€ έως και 300€. H χρηματοδότηση παρέχεται μέσω της TBI Bank - Branch Greece. Η τελευταία εγκρίνει τη χρηματοδότηση μετά από αξιολόγηση της αίτησης, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πιστωτική πολιτική και εφόσον πληρούνται τα πιστωτικά κριτήρια. Η χορήγηση παρέχεται άτοκα ενώ υφίσταται extra κόστος υπηρεσίας από την TBI Bank - Branch Greece που ανέρχεται σε 4€. Η εξόφληση της χρηματοδότησης γίνεται σε 4 δόσεις με την πρώτη (1η) δόση να πληρώνεται με την ολοκλήρωση της παραγγελίας ενώ η δεύτερη (2η) δόση χρεώνεται κατά την 30η ημέρα από την ημερομηνία της παραγγελίας, η τρίτη (3η) δόση χρεώνεται κατά την 60η ημέρα από την ημερομηνία της παραγγελίας και η τέταρτη (4η) και τελευταία δόση χρεώνεται κατά την 90η ημέρα από την ημερομηνία της παραγγελίας. Διευκρινίζεται ρητά, ότι ο παραπάνω τρόπος πληρωμής αποτελεί μορφή χρηματοδότησης και παρέχονται αποκλειστικά μέσω της TBI Bank - Branch Greece, χωρίς οποιαδήποτε σύνδεση και ενέργεια τόσο της Εταιρείας όσο και τον συνεργαζόμενων με αυτή καταστημάτων, καθώς κανένας εκ των προαναφερθέντων δε διαθέτει αντίστοιχους ευέλικτους τρόπους πληρωμής παρά μόνο συνεργάζεται με την TBI Bank - Branch Greece η οποία και παρέχει τον εν λόγω ευέλικτο τρόπο πληρωμής. Έκαστος πελάτης της Εταιρείας, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τον ως άνω περιγραφόμενο ευέλικτο τρόπο πληρωμής, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
   2. Για συνολικό κόστος αγορών μέσω Skroutz άνω των 300,01€ και έως και 3.000€ η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω της Εθνικής Τράπεζας. Η τελευταία εγκρίνει τη χρηματοδότηση μετά από αξιολόγηση της αίτησης, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πιστωτική πολιτική και εφόσον πληρούνται τα πιστωτικά κριτήρια. Το επιτόκιο χορηγήσεων είναι σταθερό, 12,6% (συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς του Ν. 128/75, σήμερα 0,60%) και παραμένει αμετάβλητο για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης. Η εξόφληση της χρηματοδότησης γίνεται σε 6 έως 24 μήνες ή δόσεις. Tο Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) ανέρχεται σε ποσοστό 18,734%.Το προαναφερόμενο ποσοστό του Σ.Ε.Π.Π.Ε. ισχύει για χρηματοδότηση 1.000€ και καταβολή 12 μηνιαίων δόσεων. Με την πρώτη δόση της χρηματοδότησης, εισπράττεται εφάπαξ ποσό διαχειριστικών και λειτουργικών εξόδων της τράπεζας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 24€ για χρηματοδότηση έως και 1.000€ και στο ποσό των 36€ για χρηματοδότηση άνω των 1.000€. Διευκρινίζεται ρητά, ότι ο παραπάνω τρόπος πληρωμής αποτελεί μορφή χρηματοδότησης και παρέχονται αποκλειστικά μέσω της Εθνικής Τράπεζας, χωρίς οποιαδήποτε σύνδεση και ενέργεια τόσο της Εταιρείας όσο και τον συνεργαζόμενων με αυτή καταστημάτων, καθώς κανένας εκ των προαναφερθέντων δε διαθέτει αντίστοιχους ευέλικτους τρόπους πληρωμής παρά μόνο συνεργάζεται με την Εθνική Τράπεζα η οποία και παρέχει τον εν λόγω ευέλικτο τρόπο πληρωμής. Έκαστος πελάτης της Εταιρείας, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τον ως άνω περιγραφόμενο ευέλικτο τρόπο πληρωμής, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
   3. Για συνολικό κόστος αγορών μέσω Skroutz άνω των 300,01€ και έως και 10.000€ η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω της TBI Bank - Branch Greece. Η τελευταία εγκρίνει τη χρηματοδότηση μετά από αξιολόγηση της αίτησης, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πιστωτική πολιτική και εφόσον πληρούνται τα πιστωτικά κριτήρια. Το επιτόκιο χορηγήσεων είναι σταθερό, και μπορεί να πάρει τις τιμές 11,6%, 14,6%, 16,6% ή 19,6% (συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς του Ν. 128/75, σήμερα 0,60%) και παραμένει αμετάβλητο για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης. Η εξόφληση της χρηματοδότησης γίνεται σε 3 έως 60 μήνες ή δόσεις. Tο Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) για συγκεκριμένο δάνειο, καθορίζεται ανάλογα με το είδος, τη συγκεκριμένη προθεσμία και το ποσό του δανείου. Το ακριβές ύψος του Σ.Ε.Π.Π.Ε για το δικό σας δάνειο θα αναφέρεται στη δανειακή σύμβαση με την tbi bank. Στο συνολικό κόστους του δανείο προστίθεται και το διαχειριστικό κόστος της τράπεζας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 40€, που διαιρείται και αφομοιώνεται στις μηνιαίες δόσεις του δανείου. Διευκρινίζεται ρητά, ότι ο παραπάνω τρόπος πληρωμής αποτελεί μορφή χρηματοδότησης και παρέχονται αποκλειστικά μέσω της TBI Bank - Branch Greece, χωρίς οποιαδήποτε σύνδεση και ενέργεια τόσο της Εταιρείας όσο και τον συνεργαζόμενων με αυτή καταστημάτων, καθώς κανένας εκ των προαναφερθέντων δε διαθέτει αντίστοιχους ευέλικτους τρόπους πληρωμής παρά μόνο συνεργάζεται με την TBI Bank - Branch Greece η οποία και παρέχει τον εν λόγω ευέλικτο τρόπο πληρωμής. Έκαστος πελάτης της Εταιρείας, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τον ως άνω περιγραφόμενο ευέλικτο τρόπο πληρωμής, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
 8. Τρόπος – Χρόνος – Κόστος Αποστολής

  1. Μετά την υποβολή και την επεξεργασία της παραγγελίας, το προϊόν αποστέλλεται στον Χρήστη μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς με την οποία συνεργάζεται η Εταιρεία με σκοπό τη βέλτιστη διεκπεραίωση της διαδικασίας αποστολής. Το επιλεγμένο προϊόν θα βρίσκεται στον τόπο που έχει υποδείξει ο Χρήστης κατά την υποβολή της παραγγελίας και εντός του χρονικού διαστήματος που του γνωστοποιείται. Το σχετικό φορολογικό παραστατικό πώλησης για κάθε παραγγελία, είτε θα συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία είτε θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο στον Χρήστη.
  2. Το κάθε προϊόν που προβάλλεται προς πώληση μέσω της Ιστοσελίδας φέρει σήμανση της διαθεσιμότητάς του είτε ως «Άμεσα διαθέσιμο» είτε ως «Διαθέσιμο σε 1-3 ημέρες» είτε ως «Διαθέσιμο σε 4-10 ημέρες». Η σήμανση είναι ενδεικτική και ανανεώνεται με βάση τη διαθεσιμότητα του κάθε προϊόντος στον Συνεργάτη που πουλάει το συγκεκριμένο προϊόν. Σε κάθε περίπτωση, συμφωνείται ότι ο χρόνος αποστολής του προϊόντος εξαρτάται τόσο από τη διαθεσιμότητα του παραγγελθέντος προϊόντος στις αποθήκες του συνεργαζόμενου καταστήματος όσο από την τυχόν ύπαρξη λόγων ανωτέρας βίας (ενδεικτικά αναφέρονται η ύπαρξη κακών καιρικών συνθηκών, απεργιών, προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνεργαζόμενες με την Εταιρεία ταχυμεταφορικής εταιρείες κλπ) για τους οποίους η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.
 9. Ακύρωση Παραγγελίας – Επιστροφή Προϊόντος

  1. Η Ιστοσελίδα και ο Χρήστης διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης του συνόλου ή μέρους μίας παραγγελίας που έχει ήδη καταχωρηθεί και δεν έχει ακόμη παραδοθεί. Ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του μέσω της σελίδας μέλους ή μέσω γραπτής επικοινωνίας με την Ιστοσελίδα. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του συνόλου ή μέρους μίας παραγγελίας εφόσον υπάρξουν προβλήματα ή δυσλειτουργίες που κάνουν αδύνατη την παράδοση των προϊόντων αυτής. Η Ιστοσελίδα εφόσον δεν μπορεί να ολοκληρώσει στο σύνολο της μια παραγγελία, ενημερώνει με γραπτή επικοινωνία τον Χρήστη για την αδυναμία που έχει προκύψει και παράλληλα επιστρέφει σε αυτόν το τίμημα για την παραγγελία αυτή, εφόσον αυτό έχει προκαταβληθεί.
  2. Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγγελίας αλλά ο Χρήστης δεν έμεινε πλήρως ικανοποιημένος από την αγορά, έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν θα είναι αχρησιμοποίητο, στην αρχική του κατάσταση και χωρίς σημάδια φθοράς, (ενδεικτικά απαγορεύεται η επιστροφή βρεφικού γάλακτος, εσωρούχων κλπ) κατά τα οριζόμενα στο ν. 2251/1994 όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
  3. Στην περίπτωση επιστροφής οποιουδήποτε προϊόντος, τα μεταφορικά έξοδα και η διαδικασία επιστροφής καλύπτονται εξ ολοκλήρου από την Εταιρεία. Δεν καλύπτεται από την Εταιρεία το κόστος αντικαταβολής. Για παραγγελίες για την εξόφληση των οποίων έχει επιλεγεί η αντικαταβολή ως τρόπος πληρωμής, η επιστροφή του τιμήματος που κατέβαλε ο χρήστης για την εξόφληση της παραγγελίας διενεργείται με κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται επ' ονόματι του χρήστη. Στην περίπτωση που η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιηθεί κατ' επιλογή του χρήστη με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που ανήκει σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα πέραν των τεσσάρων συστημικών (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Alpha bank, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank), τα έξοδα της πληρώτριας τράπεζας βαρύνουν αποκλειστικά την Εταιρεία ενώ ο χρήστης επιβαρύνεται με τα τραπεζικά έξοδα της παραλήπτριας τράπεζας. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων για παραγγελίες για την εξόφληση των οποίων έχει επιλεγεί η καταβολή άτοκων δόσεων, η πίστωση του ποσού στην κάρτα του Χρήστη ενδέχεται να πραγματοποιείται σε δόσεις ανάλογες των δόσεων της αγοράς, σύμφωνα και με τις εσωτερικές διαδικασίες της εκδότριας τράπεζας. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων για εξόφληση παραγγελιών για τις οποίες έχει επιλεγεί το Πρόγραμμα "Δόσεις για όλους" και η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω της Εθνικής Τράπεζας δεν επιστρέφονται τα εφ' άπαξ έξοδα της τράπεζας. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων για εξόφληση παραγγελιών για τις οποίες έχει επιλεγεί το Πρόγραμμα "Δόσεις για όλους" και η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω της TBI Bank - Branch Greece, επιστρέφεται το κόστος υπηρεσίας της πρώτης δόσης υπό την προυπόθεση ότι η επιστροφή του προιόντος έχει πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από την πραγματοποίηση της παραγγελίας, ενώ αν η επιστροφή ολοκληρωθεί μετά την παρέλευση των 30 ημερών από την πραγματοποίηση της παραγγελίας το κόστος υπηρεσίας που έχει καταβληθεί δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση που η Εταιρεία κρίνει, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, ότι Χρήστης ασκεί το δικαίωμα ακύρωσης καταχρηστικά ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, δικαιούται να επιβαρύνει τον Χρήστη με τα μεταφορικά έξοδα για κάθε συναλλαγή του, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον Χρήστη για την επιβάρυνση αυτή ή να αποκλείσει την πρόσβαση του Χρήστη από τις υπηρεσίες της.
 10. Περιορισμός Ευθυνών

  1. Η Εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο και δεν εγγυάται την ποιότητα, ασφάλεια και νομιμότητα των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση στην Ιστοσελίδα ούτε επίσης τον προορισμό της χρήσης τους ή τυχόν πραγματικά ή και νομικά ελαττώματά τους ούτε την δικαιοπρακτική ικανότητα ή και νομιμοποίηση των Χρηστών για αγορά.
  2. Σε περίπτωση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει, οι Χρήστες καθιστούν αζήμια και απαλλάσσουν την Εταιρεία από κάθε και οιασδήποτε φύσεως ευθύνη, βάρος, ζημία, αξίωση, δαπάνη, έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών ή/και κόστος που προκύπτει ή/και συνδέεται ή/και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα προϊόντα.
  3. Επιπρόσθετα, κάθε Χρήστης εξαιρεί, καθιστά αζήμια και απαλλάσσει την Εταιρεία από κάθε απαίτηση ή/και αξίωση αποζημίωσης για ζημία η οποία ενδεχομένως προβάλλεται, για οποιονδήποτε λόγο, από τρίτους και η οποία μπορεί να προκύπτει από παραβίαση έστω και ενός από τους όρους ή/και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν, των επιβαλλόμενων εκ του Νόμου υποχρεώσεων ή των δικαιωμάτων τους, καθώς και από κάθε απαίτηση ή και αξίωση που απορρέει από τη χρήση των προϊόντων.
 11. Τελικές Διατάξεις

  1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης δίχως προειδοποίηση, οι οποίοι θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους στην Ιστοσελίδα. Οι Χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων χρήσης και εφόσον εξακολουθούν την χρήση των παροχών ή υπηρεσιών που διατίθενται, τεκμαίρεται αμαχήτως ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και παραχωρούν τη συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκρισή τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από την χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.
  2. Εκτός των προϊόντων και υπηρεσιών που αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία τρίτων και ως εκ τούτου φέρουν και τη σχετική ευθύνη, το υπόλοιπο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας.
  3. Παράλειψη ασκήσεως οποιουδήποτε δικαιώματος της Εταιρείας δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτό.
  4. Η πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή στην Ιστοσελίδα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά την πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή με την Εταιρεία εισάγεται προς εκδίκαση στα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.
  5. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο ή ακυρωθεί, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Επιστροφή στο Skroutz