Μιλτιάδης Μπουλέρος

24 προϊόντα
 1. Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, Από άποψη νομοθεσίας - φορολογίας - λογιστικής
 2. Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως
  Βιβλία Οικονομικών

  Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως

  από56,25 € σε 7 καταστήματα
 3. Kώδικας διατάξεων όλων των νομικών μορφών των εταιρειών
 4. Νέο φολολογικό ποινολόγιο, Κωδικοποίηση Ν. 2523/1997 έως και τον Ν.4646/2019 ΚΑΙ ν.4174/2013 έως και τον Ν.4652/2020
 5. Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα
 6. Πρακτικός οδηγός ασφαλιστικού, εργατικού και συνταξιοδοτικού δικαίου
 7. Φορολογία κατοίκων εξωτερικού, Συναλλαγές εξωτερικού
 8. Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, Από άποψη νομοθεσίας-φορολογίας-λογιστικής
 9. Ανώνυμες εταιρείες, Αναμόρφωση δικαίου - Εταιρική διακυβέρνηση - Μετασχηματισμοί
 10. Πλήρης φορολογικός οδηγός 2016, Φυσικών και νομικών προσώπων
 11. Φορολογικός οδηγός ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 12. Ι.Κ.Ε.: Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, Πλήρες νομοθετικό πλαίσιο από άποψη εταιρική - φορολογική - ασφαλιστική
 13. Δαπάνες επιχειρήσεων. Πόθεν έσχες. Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
 14. Κώδικας φορολογίας εισοδήματος, Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων έως και τον Ν. 4472/2017
 15. Κώδικας φορολογίας εισοδήματος
  Βιβλία Οικονομικών

  Κώδικας φορολογίας εισοδήματος

  από54,00 € σε 6 καταστήματα
 16. Κώδικας φoρολογίας εισοδήματος
  Επιστημονικά Βιβλία

  Κώδικας φoρολογίας εισοδήματος

  από56,25 € σε 5 καταστήματα
 17. Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα 2018, Από άποψη νομοθεσίας, φορολογίας, λογιστικής
 18. Φορολογία κατοίκων εξωτερικού, Πλήρης θεματολογία φορολογίας κατοίκων εξωτερικού και εταιρειών αλλοδαπής
 19. Κώδικας διατάξεων όλων των νομικών μορφών των εταιρειών, Κωδικοποίηση του σύγχρονου νομικού περιβάλλοντος των εταιρειών
 20. Φορολογία κατοίκων εξωτερικού 2018, Πλήρης θεματολογία φορολογίας κατοίκων εξωτερικού και εταιρειών αλλοδαπής
 21. Το νέο ασφαλιστικό 2020, Νόμος 4670/2020. Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις
 22. Νόμος 4670/2020, Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης
 23. Νέα τουριστική νομοθεσία, Νόμοι και κανόνες τουριστικών και ταξιδιωτικών επιχειρήσεων και συναφών οργανισμών και επαγγελματιών
 24. Φορολογικός οδηγός 2020, Φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων 2020