Ιωάννης Δ. Κουκιάδης21 προϊόντα

 1. Εργατικό δίκαιο, Ατομικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας
 2. Εργατικό δίκαιο
  Επιστημονικά Βιβλία

  Εργατικό δίκαιο

  44,18 € στο Ebooks
 3. Το κοινοτικό δίκαιο εργασίας πριν και μετά το Μάαστριχτ
 4. Εργατικό δίκαιο, Συλλογικές εργασιακές σχέσεις
 5. Οι κοινωνικές επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση
 6. Παραδόσεις κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής νομοθεσίας
 7. Στοιχεία εργατικού δικαίου
  Επιστημονικά Βιβλία

  Στοιχεία εργατικού δικαίου

  από17,10 € σε 3 καταστήματα
 8. Εργατικό δίκαιο, Επιτομή
  Επιστημονικά Βιβλία

  Εργατικό δίκαιο, Επιτομή

  31,02 € στο Ebooks
 9. Τα κοινωνικά δικαιώματα σε υπερεθνικό επίπεδο ανά τον κόσμο, Προκλήσεις και προοπτικές
 10. Οι νεότερες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των διακρίσεων και της ξενοφοβίας
 11. Εργατικό δίκαιο
  Επιστημονικά Βιβλία

  Εργατικό δίκαιο

  από31,50 € σε 4 καταστήματα
 12. Βασικοί εργατικοί νόμοι
  Επιστημονικά Βιβλία

  Βασικοί εργατικοί νόμοι

  από46,12 € σε 7 καταστήματα
 13. Εργατικό δίκαιο, Συλλογικές διαπραγματεύσεις εργασίας - Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Συλλογικές διαφορές εργασίας
 14. Εργατικό δίκαιο
  Επιστημονικά Βιβλία

  Εργατικό δίκαιο

  από81,00 € σε 4 καταστήματα
 15. Βασικοί εργατικοί νόμοι, Διεθνείς συμβάσεις εργασίας. Εσωτερικό δίκαιο, εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις
 16. Θέματα κοινωνικής πολιτικής και πεδία εφαρμογής
 17. Εργατικό δίκαιο: Επιτομή
  Επιστημονικά Βιβλία

  Εργατικό δίκαιο: Επιτομή

  από25,20 € σε 3 καταστήματα
 18. Εργατικό δίκαιο: Επιτομή
  Επιστημονικά Βιβλία

  Εργατικό δίκαιο: Επιτομή

  από28,80 € σε 4 καταστήματα
 19. Εργατικό δίκαιο: Συλλογικές εργασιακές σχέσεις
 20. Η κοινωνική ευρώπη
  Επιστημονικά Βιβλία

  Η κοινωνική ευρώπη

  από28,25 € σε 6 καταστήματα
 21. Παραδόσεις στοιχείων δικαίου και τεχνικής νομοθεσίας