Δημήτρης Κ. Μέλισσας

7 προϊόντα
  1. Δημοκρατία, Σύνταγμα, Ευρώπη στην εποχή της κρίσης, Μελέτες στη μνήμη του Δημήτρη Θ. Τσάτσου
  2. Το μέλλον του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Συνταγματικές και πολιτικές διαστάσεις
  3. Οι χρήσεις γης και το γενικό πολεοδομικό σχέδιο
  4. Κρίση του ελληνικού πολιτικού συστήματος;
  5. Προστασία της Βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος
  6. Νέος οικοδομικός κανονισμός (Ν. 4067/2012): Ερμηνεία κατ' άρθρο, Αποφάσεις ΣτΕ και διοικητικών εφετείων - Εγκύκλιοι
  7. Οι χρήσεις γης και το γενικό πολεοδομικό σχέδιο, Παράρτημα με σχετικές αποφάσεις ΣτΕ και διοικητικών εφετείων, γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, ΟΡΣΑ και ΟΡΣΘ, πορίσματα Συνηγόρου του Πολίτη, Εγκυκλίους ΥΠΕΧΩΔΕ