Πέτρος Α. Κιόχος

23 προϊόντα
 1. Εισαγωγή στην εκτίμηση των ακινήτων και μέθοδοι αποτίμησης της αξίας αυτών
 2. Διαχείριση Κινδύνων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 3. Στατιστική για τις Επιχειρήσεις και την Οικονομία
 4. Χρηματιστήριο αξιών και παραγώγων Αθηνών. Διεθνή χρηματιστήρια
 5. Ασκήσεις Λογισμού Πιθανοτήτων
  Επιστημονικά Βιβλία

  Ασκήσεις Λογισμού Πιθανοτήτων

  3,58 € στο Books2u
 6. Ασκήσεις στατιστικής
  Βιβλία Οικονομικών

  Ασκήσεις στατιστικής

  από3,58 € σε 2 καταστήματα
 7. Σύγχρονα οικονομικά μαθηματικά
  Βιβλία Οικονομικών

  Σύγχρονα οικονομικά μαθηματικά

  από15,79 € σε 4 καταστήματα
 8. Θεωρία δειγματοληψίας και εφαρμογές
  Βιβλία Οικονομικών

  Θεωρία δειγματοληψίας και εφαρμογές

  από17,00 € σε 4 καταστήματα
 9. Εφαρμογές Αναλογιστικών Μελετών
  Βιβλία Οικονομικών

  Εφαρμογές Αναλογιστικών Μελετών

  από17,40 € σε 4 καταστήματα
 10. Ασφαλιστικά μαθηματικά
  Επιστημονικά Βιβλία

  Ασφαλιστικά μαθηματικά

  από19,43 € σε 4 καταστήματα
 11. Διαχείριση χαρτοφυλακίων και χρηματοοικονομικών κινδύνων
 12. Ανάλυση και έλεγχος επιχειρησιακών στρατηγικών
 13. Οικονομικά μαθηματικά
  Βιβλία Οικονομικών

  Οικονομικά μαθηματικά

  από29,00 € σε 2 καταστήματα
 14. Χρήμα, Πίστη, Τράπεζες
  Βιβλία Οικονομικών

  Χρήμα, Πίστη, Τράπεζες

  30,00 € στο Ebooks
 15. Επιχειρησιακή Έρευνα
  Βιβλία Οικονομικών

  Επιχειρησιακή Έρευνα

  από30,00 € σε 2 καταστήματα
 16. Αποτίμηση Επιχειρήσεων
  Βιβλία Οικονομικών

  Αποτίμηση Επιχειρήσεων

  33,75 € στο Ebooks
 17. Οικονομικά Μαθηματικά
  Βιβλία Οικονομικών

  Οικονομικά Μαθηματικά

  33,75 € στο Ebooks
 18. Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων
  Βιβλία Οικονομικών

  Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

  από34,00 € σε 6 καταστήματα
 19. Χρηματοοικονομική Διοίκηση , Αποφάσεις Επενδύσεων και Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
 20. Σύγχρονη Μικροοικονομική Ανάλυση, Θεωρία - Εφαρμογές
 21. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Βιβλία Οικονομικών

  Χρηματοοικονομική Διοίκηση

  45,00 € στο Ebooks
 22. Αγορά Χρήματος – Κεφαλαίου και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου σε Χρεόγραφα
 23. Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων
  Βιβλία Οικονομικών

  Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων

  από45,00 € σε 3 καταστήματα