Συγγραφείς

Βασίλης Δρουκόπουλος

Βασίλης Δρουκόπουλος

Ο Βασίλης Δρουκόπουλος είναι καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.