Χαράλαμπος Γ. Χρυσανθάκης

32 προϊόντα
 1. Σύνταγμα, Κανονισμός της Βουλής. Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου και πρόσθετα πρωτόκολλα. Διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
 2. Βασικοί θεσμοί δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου
  Επιστημονικά Βιβλία

  Βασικοί θεσμοί δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου

  από17,10 € σε 8 καταστήματα
 3. Ανεξάρτητες αρχές
  Επιστημονικά Βιβλία

  Ανεξάρτητες αρχές

  από33,84 € σε 4 καταστήματα
 4. Σύνταγμα
  Επιστημονικά Βιβλία

  Σύνταγμα

  από10,20 € σε 2 καταστήματα
 5. Covid–19: Πρακτικά Ζητήματα Έννομης Προστασίας
  Επιστημονικά Βιβλία

  Covid–19: Πρακτικά Ζητήματα Έννομης Προστασίας

  από45,00 € σε 8 καταστήματα
 6. Σύνταγμα
  Επιστημονικά Βιβλία

  Σύνταγμα

  από8,50 € σε 5 καταστήματα
 7. Εισηγήσεις διοικητικού δικονομικού δικαίου
  Επιστημονικά Βιβλία

  Εισηγήσεις διοικητικού δικονομικού δικαίου

  από31,50 € σε 3 καταστήματα
 8. Διοικητική Δικονομία, Ενημέρωση έως τον Ν 4820/2021
 9. Κώδικας εισπράξεως δημοσίων εσόδων και συναφείς διατάξεις
 10. Σύνταγμα
  Επιστημονικά Βιβλία

  Σύνταγμα

  από9,00 € σε 4 καταστήματα
 11. Υπαλληλικό δίκαιο, Υπαλληλικός κώδικας, κώδικας δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, ενιαίο σύστημα κινητικότητας, εθνικό μητρώο επιτελικών στελεχών δημόσιας διοίκησης, συστήματα αξιολόγησης: Ενημέρωση μέχρι και τον Ν 4489/2017
 12. Διοικητική δικονομία
  Επιστημονικά Βιβλία

  Διοικητική δικονομία

  10,20 € στο Ebooks
 13. Υπαλληλικό δίκαιο
  Επιστημονικά Βιβλία

  Υπαλληλικό δίκαιο

  από11,05 € σε 2 καταστήματα
 14. Διοικητική δικονομία, Ενημέρωση έως και το Ν 4512/2018
 15. Διοικητική δικονομία
  Επιστημονικά Βιβλία

  Διοικητική δικονομία

  από12,75 € σε 4 καταστήματα
 16. Διοικητική δικονομία
  Επιστημονικά Βιβλία

  Διοικητική δικονομία

  13,00 € στο Plus4u
 17. Η προσωρινή δικαστική προστασία στις διοικητικές διαφορές
 18. Διοικητική δικονομία
  Επιστημονικά Βιβλία

  Διοικητική δικονομία

  15,30 € στο Ebooks
 19. Ο νέος κώδικας δικηγόρων, Ενημέρωση με τον Ν 4411/2016
 20. Αστική ευθύνη του δημόσιου νοσοκομείου
  Επιστημονικά Βιβλία

  Αστική ευθύνη του δημόσιου νοσοκομείου

  από17,00 € σε 4 καταστήματα
 21. Η προσωρινή δικαστική προστασία στις διοικητικές διαφορές
 22. Τα συστήματα προσλήψεως των δημοσίων υπαλλήλων, Η συγκρότηση του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος
 23. Κώδικας δικηγόρων
  Επιστημονικά Βιβλία

  Κώδικας δικηγόρων

  από20,70 € σε 3 καταστήματα
 24. Εισηγήσεις διοικητικού δικαίου
  Επιστημονικά Βιβλία

  Εισηγήσεις διοικητικού δικαίου

  από21,00 € σε 7 καταστήματα
 25. Αναγκαστική απαλλοτρίωση
  Επιστημονικά Βιβλία

  Αναγκαστική απαλλοτρίωση

  από21,25 € σε 2 καταστήματα
 26. Εισηγήσεις συνταγματικού δικαίου
  Επιστημονικά Βιβλία

  Εισηγήσεις συνταγματικού δικαίου

  από27,00 € σε 4 καταστήματα
 27. Εισηγήσεις διοικητικού δικαίου
  Επιστημονικά Βιβλία

  Εισηγήσεις διοικητικού δικαίου

  από29,61 € σε 4 καταστήματα
 28. Καλλικράτης: Ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση
 29. Εισηγήσεις διοικητικού δικονομικού δικαίου
  Επιστημονικά Βιβλία

  Εισηγήσεις διοικητικού δικονομικού δικαίου

  από34,00 € σε 5 καταστήματα
 30. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Νομολογία και ερμηνευτικά σχόλια
 31. Εφαρμογές διοικητικού ουσιαστικού και δικονομικού Δίκαιου
 32. Διοικητική δικονομία, Ερμηνεία κατ' άρθρο: Διοικητικές Διαφορές Ουσίας (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας – Ν 2717/1999). Ακυρωτικές Διαφορές (ΠΔ 18/1989)