Ευθύμιος Κάκουρος

4 προϊόντα
  1. Η διαχείριση της ΔΕΠ-Υ, Από τη θεωρία στην πράξη
  2. Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων, Αναπτυξιακή προσέγγιση
  3. Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, υπερκινητικότητα
  4. Τραυλισμός, Η φύση και η αντιμετώπισή του στα παιδιά και τους εφήβους