Κώστας Α. Βρατσάλης4 προϊόντα

  1. Για μια ποιητική του εκπαιδευτικού τοπίου, Δέκα χρόνια μετά...: Χαριστήριο στον Ιωσήφ Σολομών
  2. Διδακτική εμπειρία και παιδαγωγική θεωρία
    Εκπαιδευτικά & Παιδαγωγικά Βιβλία

    Διδακτική εμπειρία και παιδαγωγική θεωρία

    από12,47 € σε 8 καταστήματα
  3. Μάθηση και εκπαιδευτικές πρακτικές, Από τη σκοπιά των κοινωνικών επιστημών
  4. Επιστήμες της εκπαίδευσης, Από την ασθενή ταξινόμηση της παιδαδωγικής στη διεπιστημονικότητα και στον επιστημονικό υβριδισμό