Γεώργιος Παπαδημητρίου(26 προϊόντα)

 1. Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  Επιστημονικά Βιβλία

  Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  από11,32 € σε 5 καταστήματα
 2. Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση
  Πολιτικά Βιβλία

  Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση

  από28,66 € σε 8 καταστήματα
 3. Η δημοκρατία σε δοκιμασία
  Πολιτικά Βιβλία

  Η δημοκρατία σε δοκιμασία

  από6,83 € σε 10 καταστήματα
 4. Συνταγματικές μελέτες ΙΙΙ
  Επιστημονικά Βιβλία

  Συνταγματικές μελέτες ΙΙΙ

  από26,70 € σε 5 καταστήματα
 5. Τα καταστατικά των πολιτικών κομμάτων
  Επιστημονικά Βιβλία

  Τα καταστατικά των πολιτικών κομμάτων

  από6,89 € σε 2 καταστήματα
 6. Συνταγματικές μελέτες IV
  Επιστημονικά Βιβλία

  Συνταγματικές μελέτες IV

  από22,25 € σε 5 καταστήματα
 7. Το Σύνταγμα του 1975/1986
  Επιστημονικά Βιβλία

  Το Σύνταγμα του 1975/1986

  από5,28 € σε 2 καταστήματα
 8. Συνταγματικά επίκαιρα 1992-1993
  Επιστημονικά Βιβλία

  Συνταγματικά επίκαιρα 1992-1993

  από6,67 € σε 3 καταστήματα
 9. Ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων
  Επιστημονικά Βιβλία

  Ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων

  από4,03 € σε 8 καταστήματα
 10. Η αναθεώρηση του συντάγματος
  Επιστημονικά Βιβλία

  Η αναθεώρηση του συντάγματος

  από6,74 € σε 2 καταστήματα
 11. Συνταγματικές μελέτες ΙΙ
  Επιστημονικά Βιβλία

  Συνταγματικές μελέτες ΙΙ

  από26,70 € σε 5 καταστήματα
 12. Η αργόσυρτη πορεία προς την ευρωπαϊκή ομοσπονδίωση
 13. Η κοινωνία των πολιτών και η εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου
 14. Υπερεθνικές και πολιτειακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 15. Η συνταγματοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 16. Συνταγματικές μελέτες Ι
  Επιστημονικά Βιβλία

  Συνταγματικές μελέτες Ι

  από26,70 € σε 5 καταστήματα
 17. Η προστασία των εθνικών θαλάσσιων πάρκων
  Επιστημονικά Βιβλία

  Η προστασία των εθνικών θαλάσσιων πάρκων

  από15,80 € σε 4 καταστήματα
 18. Δίκαιο των πολιτικών κομμάτων
  Επιστημονικά Βιβλία

  Δίκαιο των πολιτικών κομμάτων

  από3,23 € σε 3 καταστήματα
 19. Η διαφορά για την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου και το Κυπριακό πρόβλημα
 20. Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και Ευρωπαϊκή περιφέρεια
 21. Το συνταγματικό πρόβλημα της κυπριακής δημοκρατίας
 22. Η πρόσβαση των κοινοτικών πολιτών στην ελληνική διοίκηση
 23. Οικογενειακό δίκαιο
  Επιστημονικά Βιβλία

  Οικογενειακό δίκαιο

  από46,59 € σε 3 καταστήματα
 24. Η τέταρτη αναθεώρηση του Συντάγματος
  Επιστημονικά Βιβλία

  Η τέταρτη αναθεώρηση του Συντάγματος

  από9,03 € σε 5 καταστήματα
 25. Η αρχή της επικουρικότητας και η Βουλή
  Επιστημονικά Βιβλία

  Η αρχή της επικουρικότητας και η Βουλή

  από1,41 € σε 3 καταστήματα
 26. Η συνέλευση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης