Γρηγόριος Δ. Παπαθωμάς

3 προϊόντα
  1. Διαπολιτισμικότητα και θρησκεία στην Ευρώπη μετά την επικύρωση της συνθήκης της Λισσαβόνας
  2. Κοινωνική θεολογία, Από τη μεταθρησκευτική ανθρωπολογία στην ηθική των θρησκειών: Αφιερωματικός τόμος στον καθηγητή και κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ Απόστολο Β. Νικολαΐδη
  3. La Patriarcat oecuménique de Constantinople (y compris la politeia monastique du mont Athos) dans l' Europe unie, Approche nomocanonique