Ελένη Ανδριάκαινα

4 προϊόντα
  1. Conversations, The Promise of Humanities and Social Sciences eBook
  2. Παίζοντας με τα όρια, Θεραπευτικές κοινότητες και χρήστες ναρκωτικών
  3. Πέραν του θετικισμού και του μεταμοντερνισμού, Δοκίμια στην ιστορική κοινωνιολογία
  4. Ενσώματος νους, πλαισιοθετημένη γνώση και εκπαίδευση, Προσεγγίζοντας την ποιητική και τον πολιτισμό του σκεπτόμενου σώματος: διεπιστημονικές προσεγγίσεις