Βασίλειος Α. Φούκας

8 προϊόντα
 1. Εκπαίδευση και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: Ιστορικο-συγκριτικές προσεγγίσεις
 2. Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης, Όψεις και απόψεις: Νεοελληνική εκπαίδευση (1821-2010)
 3. Η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα 1837-1910, Αναζητήσεις, θέσεις, προοπτικές
 4. Ιστορία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, Πρακτικά 4ου επιστημονικού συνεδρίου ιστορίας της εκπαίδευσης: Πάτρα 6-8 Οκτωβρίου 2006
 5. Η παιδαγωγική θεωρία και επιστήμη στην Ελλάδα, 18ος και 19ος αιώνας: Βασικοί εκπρόσωποι, αντιπροσωπευτικά κείμενα
 6. Παιδαγωγικά περιοδικά στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα, Παρουσίαση και περιεχόμενα
 7. Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  Εκπαιδευτικά & Παιδαγωγικά Βιβλία

  Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

  από27,32 € σε 4 καταστήματα
 8. Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1926-1940, Πρόσωπα και προγράμματα, πορεία και πρωτοπορία