Συγγραφείς

Μωυσής Γ. Σιδηρόπουλος

Μωυσής Γ. Σιδηρόπουλος

Ο Μωυσής Σιδηρόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.