Δημήτρης Ντζανάτος

6 προϊόντα
  1. Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα ελληνικά
  2. Επιτελικό κράτος: Ένα προαπαιτούμενο υπέρβασης της παρακμής
  3. Ο έλεγχος ως μηχανισμός αρνητικής εντροπίας, Μια φιλική ανάγνωση στα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα
  4. Δημιουργία των σημειώσεων (notes) των οικονομικών καταστάσεων και έλεγχος της πληρότητάς τους, Σχέδια πινάκων: Απαραίτητο για κάθε λογιστή και ελεγκτή που συντάσσει ή ελέγχει καταστάσεις με Δ.Λ.Π. με 582 "ενέργειες" και 499 πίνακες καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις για γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνουν τα πρότυπα, οι διερμηνείς, η ΚΥΑ 172/06 και η απόφα
  5. Δημιουργία των σημειώσεων (notes) των οικονομικών καταστάσεων και έλεγχος της πληρότητάς τους, Απαραίτητο για κάθε λογιστή και ελεγκτή που συντάσσει ή ελέγχει καταστάσεις με Δ.Λ.Π. με 582 "ενέργειες" και 499 πίνακες καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις για γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνουν τα πρότυπα, οι διερμηνείς, η ΚΥΑ 172/06 και η απόφαση ΕΚ 6/448/07
  6. Εργαλεία Φορολογικής Συμμόρφωσης, Μια Ασπίδα Προστασίας