Μένη Τσίγκρα

3 προϊόντα
  1. Μέσα στο νηπιαγωγείο, Διαδικασίες και πρακτικές συγκρότησης της καθημερινής πραγματικότητας
  2. Παιδική ηλικία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
  3. Ενσώματος νους, πλαισιοθετημένη γνώση και εκπαίδευση, Προσεγγίζοντας την ποιητική και τον πολιτισμό του σκεπτόμενου σώματος: διεπιστημονικές προσεγγίσεις