Νάντια Μαχά - Μπιζούμη

8 προϊόντα
  1. Ελληνική λαογραφία, Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές
  2. Η Αγγειοπλαστική Τέχνη και Παράδοση στη Σάμο, Η Μαρτυρία της Συλλογής του Μιχάλη Σταυρινού
  3. Τέχνη του λόγου και ένδυμα, Μελετήματα για τη λαϊκή τέχνη
  4. Η σουφλιώτικη φορεσιά, Από τη συλλογή γυναικείας και ανδρικής ενδυμασίας του Μουσείου Μετάξης
  5. Διεπιστημονικές διαδρομές από το παρόν στο παρελθόν, Αφιερωματικός τόμος για τα 25 χρόνια του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας
  6. Πλάτανος ευσκιόφυλλος, Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη
  7. Φουστάνια αναγεννησιακού τύπου στη Χίο (16ος αιώνας-αρχές 20ού), Λαογραφική συμβολή στην τυπολογική προσέγγιση των τοπικών ενδυμασιών
  8. Ενδύεσθαι, Για ένα Μουσείο Πολιτισμού του Ενδύματος