Χρήστος Τουρτούρας

4 προϊόντα
  1. Σύγχρονες τάσεις στην παιδαγωγική θεωρία και πρακτική, Δημοκρατία, πολιτειότητα, ετερογένεια
  2. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Εισαγωγή σε βασικές έννοιες και θεματικές
  3. Σχολική αποτυχία και αποκλεισμός, Η περίπτωση των παιδιών από την πρώην Σοβιετική Ένωση
  4. Από τη Ρόζα Λούξεμπουργκ στο τερατώδες είδωλο της Ευρώπης