Τερίνα Τσουρού

14 προϊόντα
 1. Πρακτικά γενικών συνελεύσεων πολυκατοικίας, Για ιδιώτες και επαγγελματίες διαχειριστές
 2. Αρχείο Προμηθευτών Πολυκατοικίας, Βιβλιοτετράδιο 3
 3. Ωράριο Λειτουργίας της Θέρμανσης, Πολυκατοικίες Χωρίς Αυτονομία
 4. Διαχείριση δαπανών κοινοχρήστων, Καθορισμός, ταξινόμηση, καταμερισμός, τρόποι μείωσης, διεκδίκηση οφειλών
 5. Βιβλίο οφειλών κοινοχρήστων πολυκατοικίας, Εγχειρίδιο για έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
 6. Βιβλίο εσόδων-εξόδων πολυκατοικίας, Εγχειρίδιο για έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
 7. Λεξικό ορολογίας και φράσεων Ιταλο - Ελληνικό και Ελληνο - Ιταλικό
 8. Βιβλίο λογοδοσίας διαχειριστών πολυκατοικίας, Εγχειρίδιο για έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
 9. Γενικές συνελεύσεις πολυκατοικίας, Προετοιμασία και διεξαγωγή με στόχο τη λήψη έγκυρων και αποτελεσματικών αποφάσεων
 10. Κοινόκτητα - κοινόχρηστα μέρη πολυκατοικιών, Εγχειρίδιο για διαχειριστές και ιδιοκτήτες
 11. Όργανα διοίκησης και διαχείρησης πολυκατοικιών, Συνέλευση ιδιοκτητών - διαχειριστής
 12. Βιβλίο ιδιοκτησιών και ιδιοκτητών πολυκατοικίας
 13. Μεθοδολογία εκπόνησης ετήσιων προϋπολογισμών πολυκατοικίας, Για ιδιώτες και επαγγελματίες διαχειριστές
 14. Εγχειρίδιο για όσους συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις πολυκατοικίας, Ιδιοκτήτες, εκπρόσωποι ιδιοκτητών, διαχειριστές