Μπαταρίες Αυτοκινήτου & Σκαφών(74 προϊόντα)

 1. Alphaline Start-Stop EFB 100Ah 59510

  Alphaline Start-Stop EFB 100Ah 59510

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 100Ah

  180,00 € στο Smart-Cover
 2. Alphaline 125Ah 62512

  Alphaline 125Ah 62512

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 125Ah

  160,00 € στο Smart-Cover
 3. Alphaline UHPB 85Ah UMF115D26R

  Alphaline UHPB 85Ah UMF115D26R

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 85Ah

  115,00 € στο Smart-Cover
 4. Alphaline UHPB 85Ah UMF135D31R

  Alphaline UHPB 85Ah UMF135D31R

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 85Ah

  140,00 € στο Smart-Cover
 5. Alphaline UHPB 85Ah UMF135D31L

  Alphaline UHPB 85Ah UMF135D31L

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 85Ah

  140,00 € στο Smart-Cover
 6. Alphaline UHPB 85Ah UMF115D26L

  Alphaline UHPB 85Ah UMF115D26L

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 85Ah

  115,00 € στο Smart-Cover
 7. Alphaline 45Ah S46B24R

  Alphaline 45Ah S46B24R

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 45Ah

  135,00 € στο Smart-Cover
 8. Alphaline EFB Start-Stop 110Ah SE61010

  Alphaline EFB Start-Stop 110Ah SE61010

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 110Ah

  200,00 € στο Energybatteries
 9. Alphaline 100Ah (MF31-1000)

  Alphaline 100Ah (MF31-1000)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 100Ah

  από150,00 € σε 2 καταστήματα
 10. Alphaline UHPB 55Ah (UMF75B24R)

  Alphaline UHPB 55Ah (UMF75B24R)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 55Ah

  από85,00 € σε 2 καταστήματα
 11. Alphaline Start-Stop Plus 60Ah (SA56020)

  Alphaline Start-Stop Plus 60Ah (SA56020)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 60Ah

  από145,00 € σε 2 καταστήματα
 12. Alphaline UHPB 105Ah (UMF60500)

  Alphaline UHPB 105Ah (UMF60500)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 105Ah

  από155,00 € σε 2 καταστήματα
 13. Alphaline UHPB 45Ah (UMF55B19FL)

  Alphaline UHPB 45Ah (UMF55B19FL)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 45Ah

  από70,00 € σε 2 καταστήματα
 14. Alphaline UHPB 75Ah (UMF95D23FL)

  Alphaline UHPB 75Ah (UMF95D23FL)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 75Ah

  από110,00 € σε 2 καταστήματα
 15. Alphaline 180Ah (MF68032)

  Alphaline 180Ah (MF68032)

  Τύπος Οχήματος: Φορτηγού, Χωρητικότητα: 180Ah

  από240,00 € σε 2 καταστήματα
 16. Alphaline 100Ah (MF60038)

  Alphaline 100Ah (MF60038)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 100Ah

  από140,00 € σε 2 καταστήματα
 17. Alphaline UHPB 68Ah (UMF56800)

  Alphaline UHPB 68Ah (UMF56800)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 68Ah

  από100,00 € σε 2 καταστήματα
 18. Alphaline 48Ah (MF60B24L)

  Alphaline 48Ah (MF60B24L)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 48Ah

  από75,00 € σε 2 καταστήματα
 19. Alphaline 150Ah (MF160G51R)

  Alphaline 150Ah (MF160G51R)

  Τύπος Οχήματος: Φορτηγού, Χωρητικότητα: 150Ah

  από180,00 € σε 2 καταστήματα
 20. Alphaline UHPB 74Ah (UMF57400)

  Alphaline UHPB 74Ah (UMF57400)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 74Ah

  από119,99 € σε 2 καταστήματα
 21. Alphaline Start-Stop 80Ah (T110 /115D31L)

  Alphaline Start-Stop 80Ah (T110 /115D31L)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 80Ah

  από145,00 € σε 2 καταστήματα
 22. Alphaline 120Ah (MF135F51R)

  Alphaline 120Ah (MF135F51R)

  Τύπος Οχήματος: Φορτηγού, Χωρητικότητα: 120Ah

  από160,00 € σε 2 καταστήματα
 23. Alphaline UHPB 80Ah (UMF58000)

  Alphaline UHPB 80Ah (UMF58000)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 80Ah

  από130,00 € σε 2 καταστήματα
 24. Alphaline UHPB 55Ah (UMF75B24L)

  Alphaline UHPB 55Ah (UMF75B24L)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 55Ah

  από85,00 € σε 2 καταστήματα
 25. Alphaline 60Ah (MF56077)

  Alphaline 60Ah (MF56077)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 60Ah

  από85,00 € σε 2 καταστήματα
 26. Alphaline 100Ah (MF100L)

  Alphaline 100Ah (MF100L)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 100Ah

  από135,00 € σε 2 καταστήματα
 27. Alphaline 100Ah (MF95E41L)

  Alphaline 100Ah (MF95E41L)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 100Ah

  από135,00 € σε 2 καταστήματα
 28. Alphaline 95Ah (MF31-850)

  Alphaline 95Ah (MF31-850)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 95Ah

  από135,00 € σε 2 καταστήματα
 29. Alphaline Start-Stop EFB 65Ah (Q85/ 90D23L)

  Alphaline Start-Stop EFB 65Ah (Q85/ 90D23L)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 65Ah

  από125,00 € σε 2 καταστήματα
 30. Alphaline 100Ah (MF60046)

  Alphaline 100Ah (MF60046)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 100Ah

  από135,00 € σε 2 καταστήματα
 31. Alphaline 200Ah (MF70027)

  Alphaline 200Ah (MF70027)

  Τύπος Οχήματος: Φορτηγού, Χωρητικότητα: 200Ah

  από250,00 € σε 2 καταστήματα
 32. Alphaline 100Ah (MF60045)

  Alphaline 100Ah (MF60045)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 100Ah

  από135,00 € σε 2 καταστήματα
 33. Alphaline 220Ah (MF245H52R)

  Alphaline 220Ah (MF245H52R)

  Τύπος Οχήματος: Φορτηγού, Χωρητικότητα: 220Ah

  από290,00 € σε 2 καταστήματα
 34. Alphaline UHPB 78Ah (UMF57800)

  Alphaline UHPB 78Ah (UMF57800)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 78Ah

  από130,00 € σε 2 καταστήματα
 35. Alphaline 92Ah (MF59218)

  Alphaline 92Ah (MF59218)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 92Ah

  από125,00 € σε 2 καταστήματα
 36. Alphaline 72Ah (MF90D26FL)

  Alphaline 72Ah (MF90D26FL)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 72Ah

  από100,00 € σε 2 καταστήματα
 37. Alphaline 135Ah (MF63530)

  Alphaline 135Ah (MF63530)

  Τύπος Οχήματος: Φορτηγού, Χωρητικότητα: 135Ah

  από180,00 € σε 2 καταστήματα
 38. Alphaline 120Ah (MF62034)

  Alphaline 120Ah (MF62034)

  Τύπος Οχήματος: Φορτηγού, Χωρητικότητα: 120Ah

  από164,99 € σε 2 καταστήματα
 39. Alphaline 145Ah (MF64589)

  Alphaline 145Ah (MF64589)

  Τύπος Οχήματος: Φορτηγού, Χωρητικότητα: 145Ah

  από190,00 € σε 2 καταστήματα
 40. Alphaline 110Ah (MF115E41L)

  Alphaline 110Ah (MF115E41L)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 110Ah

  από140,00 € σε 2 καταστήματα
 41. Alphaline 50Ah (MF55054)

  Alphaline 50Ah (MF55054)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 50Ah

  από75,00 € σε 2 καταστήματα
 42. Alphaline 43Ah (MF54321)

  Alphaline 43Ah (MF54321)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 43Ah

  από70,00 € σε 2 καταστήματα
 43. Alphaline 95Ah (MF115D31FL)

  Alphaline 95Ah (MF115D31FL)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 95Ah

  από130,00 € σε 2 καταστήματα
 44. Alphaline 95Ah (MF115D31FR)

  Alphaline 95Ah (MF115D31FR)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 95Ah

  από130,00 € σε 2 καταστήματα
 45. Alphaline 70Ah (MF80D26FL)

  Alphaline 70Ah (MF80D26FL)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 70Ah

  από95,00 € σε 2 καταστήματα
 46. Alphaline 225Ah (MF72512)

  Alphaline 225Ah (MF72512)

  Τύπος Οχήματος: Φορτηγού, Χωρητικότητα: 225Ah

  από290,00 € σε 2 καταστήματα
 47. Alphaline 58Ah (MF85-550)

  Alphaline 58Ah (MF85-550)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 58Ah

  από85,00 € σε 2 καταστήματα
 48. Alphaline 85Ah (MF58515)

  Alphaline 85Ah (MF58515)

  Τύπος Οχήματος: Αυτοκινήτου, Χωρητικότητα: 85Ah

  από115,00 € σε 2 καταστήματα
 1. 1
 2. 2