Νεροχύτες(31 προϊόντα)

 1. Carron Phoenix Aruba 78x50cm 6075 | Νεροχύτες

  Carron Phoenix Aruba 78x50cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Ένθετος, Αριθμός Γουρνών: 1, Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): Δε Διαθέτει

  από 263,00 € σε 29 καταστήματα
 2. Carron Phoenix Aruba 86x50cm 6205 | Νεροχύτες

  Carron Phoenix Aruba 86x50cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Ένθετος, Αριθμός Γουρνών: 2, Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): Δε Διαθέτει

  από 262,99 € σε 28 καταστήματα
 3. Carron Phoenix 5075 80x52cm 5075 | Νεροχύτες

  Carron Phoenix 80x52cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Ένθετος, Αριθμός Γουρνών: 1, Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): Δε Διαθέτει

  από 266,90 € σε 35 καταστήματα
 4. Carron Phoenix Aruba 78x50cm 6200 | Νεροχύτες

  Carron Phoenix Aruba 78x50cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Ένθετος, Αριθμός Γουρνών: 2, Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): Δε Διαθέτει

  από 249,99 € σε 28 καταστήματα
 5. Carron Phoenix Aruba 56x50cm 6050 | Νεροχύτες

  Carron Phoenix Aruba 56x50cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Ένθετος, Αριθμός Γουρνών: 1, Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): Δε Διαθέτει

  από 220,00 € σε 29 καταστήματα
 6. Carron Phoenix Aruba 78x50cm 6100 | Νεροχύτες

  Carron Phoenix Aruba 78x50cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Ένθετος, Αριθμός Γουρνών: 1, Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): Δε Διαθέτει

  από 224,90 € σε 28 καταστήματα
 7. Carron Phoenix Aruba 116x50cm 6210 | Νεροχύτες

  Carron Phoenix Aruba 116x50cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Ένθετος, Αριθμός Γουρνών: 2, Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): Δε Διαθέτει

  από 280,00 € σε 27 καταστήματα
 8. Carron Phoenix Aruba 100x50cm 6105 | Νεροχύτες

  Carron Phoenix Aruba 100x50cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Ένθετος, Αριθμός Γουρνών: 1, Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): Δε Διαθέτει

  από 242,00 € σε 26 καταστήματα
 9. Carron Phoenix Aruba 62x50cm 6160 | Νεροχύτες

  Carron Phoenix Aruba 62x50cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Ένθετος, Αριθμός Γουρνών: 1, Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): Δε Διαθέτει

  από 208,00 € σε 25 καταστήματα
 10. Carron Phoenix 4210 120x51cm 4210 | Νεροχύτες

  Carron Phoenix 120x51cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Ένθετος, Αριθμός Γουρνών: 2, Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): 1

  από 270,00 € σε 8 καταστήματα
 11. Carron Phoenix Debut 286 86x50cm | Νεροχύτες

  Carron Phoenix Debut 286 86x50cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Ένθετος, Αριθμός Γουρνών: 2, Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): Δε Διαθέτει

  από 211,90 € σε 32 καταστήματα
 12. Carron Phoenix 5200 80x52cm 5200 | Νεροχύτες

  Carron Phoenix 80x52cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Ένθετος, Αριθμός Γουρνών: , Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): Δε Διαθέτει

  από 249,90 € σε 33 καταστήματα
 13. Carron Phoenix 5075U 80x46cm 5075U | Νεροχύτες

  Carron Phoenix 80x46cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Υποκαθήμενος, Αριθμός Γουρνών: 1, Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): Δε Διαθέτει

  από 283,00 € σε 33 καταστήματα
 14. Carron Phoenix 105 97x50cm 105 | Νεροχύτες

  Carron Phoenix 97x50cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Ένθετος, Αριθμός Γουρνών: 1, Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): 1

  από 203,86 € σε 35 καταστήματα
 15. Carron Phoenix 210 116x50cm 210 | Νεροχύτες

  Carron Phoenix 116x50cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Ένθετος, Αριθμός Γουρνών: 2, Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): 1

  από 245,90 € σε 34 καταστήματα
 16. Carron Phoenix 4100 100x51cm 4100 | Νεροχύτες

  Carron Phoenix 100x51cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Ένθετος, Αριθμός Γουρνών: 1, Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): 1

  από 244,53 € σε 20 καταστήματα
 17. Carron Phoenix ZX 3286U 86x50cm 3286U | Νεροχύτες

  Carron Phoenix ZX 86x50cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Υποκαθήμενος, Αριθμός Γουρνών: , Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): Δε Διαθέτει

  από 228,00 € σε 10 καταστήματα
 18. Carron Phoenix 5200U 80x46cm 5200U | Νεροχύτες

  Carron Phoenix 80x46cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Υποκαθήμενος, Αριθμός Γουρνών: , Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): Δε Διαθέτει

  από 250,00 € σε 30 καταστήματα
 19. Carron Phoenix 5050 58.5x52cm 5050 | Νεροχύτες

  Carron Phoenix 58.5x52cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Ένθετος, Αριθμός Γουρνών: 1, Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): Δε Διαθέτει

  από 228,90 € σε 31 καταστήματα
 20. Carron Phoenix ZX 3286 86x50cm ZX 3286 | Νεροχύτες

  Carron Phoenix 86x50cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Ένθετος / Υποκαθήμενος, Αριθμός Γουρνών: , Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): Δε Διαθέτει

  από 225,00 € σε 16 καταστήματα
 21. Carron Phoenix 5040 42.5x52cm 5040 | Νεροχύτες

  Carron Phoenix 42.5x52cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Ένθετος, Αριθμός Γουρνών: 1, Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): Δε Διαθέτει

  από 203,86 € σε 32 καταστήματα
 22. Carron Phoenix 5050U 55x46cm 5050U | Νεροχύτες

  Carron Phoenix 55x46cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Υποκαθήμενος, Αριθμός Γουρνών: 1, Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): Δε Διαθέτει

  από 212,50 € σε 33 καταστήματα
 23. Carron Phoenix 4205 86x51cm 4205 | Νεροχύτες

  Carron Phoenix 86x51cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Ένθετος, Αριθμός Γουρνών: , Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): Δε Διαθέτει

  από 252,96 € σε 19 καταστήματα
 24. Carron Phoenix ZX 3200 94x51.5cm ZX 3200 | Νεροχύτες

  Carron Phoenix 94x51.5cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Ένθετος / Υποκαθήμενος, Αριθμός Γουρνών: , Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): Δε Διαθέτει

  από 238,00 € σε 7 καταστήματα
 25. Carron Phoenix ZX 3200U 94x51.5cm 3200U | Νεροχύτες

  Carron Phoenix ZX 94x51.5cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Υποκαθήμενος, Αριθμός Γουρνών: , Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): Δε Διαθέτει

  από 250,00 € σε 5 καταστήματα
 26. Carron Phoenix ZX 3210 120x51cm ZX 3210 | Νεροχύτες

  Carron Phoenix 120x51cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Ένθετος, Αριθμός Γουρνών: 2, Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): 1

  από 270,00 € σε 9 καταστήματα
 27. Carron Phoenix 205 90x51cm 205 | Νεροχύτες

  Carron Phoenix 90x51cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Ένθετος, Αριθμός Γουρνών: , Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): Δε Διαθέτει

  από 242,00 € σε 4 καταστήματα
 28. Carron Phoenix 100 78x50cm 100 | Νεροχύτες

  Carron Phoenix 78x50cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Ένθετος, Αριθμός Γουρνών: 1, Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): 1

  από 212,00 € σε 8 καταστήματα
 29. Carron Phoenix ZX 3100 100x51cm ZX 3100 | Νεροχύτες

  Carron Phoenix 100x51cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Ένθετος / Υποκαθήμενος, Αριθμός Γουρνών: 1, Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): 1

  από 331,00 € σε 7 καταστήματα
 30. Carron Phoenix 200 78x51cm 200 | Νεροχύτες

  Carron Phoenix 78x51cm

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Ένθετος, Αριθμός Γουρνών: 2, Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): Δε Διαθέτει

  από 221,00 € σε 4 καταστήματα
 31. Carron Phoenix Fiji Cappuccino GR 80x46 Υποκαθήμενος | Νεροχύτες

  Carron Phoenix Fiji Cappuccino GR 80x46 Υποκαθήμενος

  Συνθετικό / Γρανιτένιο, Τοποθέτηση: Υποκαθήμενος, Αριθμός Γουρνών: , Αριθμός Ποδιών (Αποστράγγιση): Δε Διαθέτει

  από 284,00 € σε 3 καταστήματα