Πιεσόμετρα

6 προϊόντα
  1. Kessler Pressure Logic Adjustable KS106 Αναλογικό Πιεσόμετρο Μπράτσου
  2. Kessler Pressure Logic Portable KS520 Ψηφιακό Πιεσόμετρο Μπράτσου
  3. Kessler Pressure Logic Family KS540 Ψηφιακό Πιεσόμετρο Μπράτσου
  4. Kessler Pressure Logic Professional KS551 Ψηφιακό Πιεσόμετρο Μπράτσου
  5. Kessler Pressure Sense Comfort KS452 Ψηφιακό Πιεσόμετρο Καρπού
  6. Kessler KS-140 Αναλογικό Πιεσόμετρο Μπράτσου

Περισσότερες κατηγορίες

Οξύμετρα