Μετρητές Σακχάρου(2 προϊόντα)

  1. Bionime GM550 Σύστημα Μέτρησης Γλυκόζης Αίματος
  2. Bionime GM700S + GS700 Ταινίες Μέτρησης 2 x 50