Αντλίες Θερμότητας

40 προϊόντα
 1. Carrier AquaSnap Plus 30AWH012-HD Αντλία Θερμότητας 11.86kW Μονοφασική 60°C Monoblock
 2. Carrier AquaSnap Plus 30AWH008-HD Αντλία Θερμότητας 7.16kW Μονοφασική 60°C Monoblock
 3. Carrier AquaSnap Plus 30AWH015-HD Αντλία Θερμότητας 15kW Μονοφασική 60°C Monoblock
 4. Carrier AquaSnap Plus 30AWH015-HD9 Αντλία Θερμότητας 15kW Τριφασική 60°C Monoblock
 5. Carrier AquaSnap Plus 30AWH006-HC Αντλία Θερμότητας 5.76kW Μονοφασική 60°C Monoblock
 6. Carrier AquaSnap Plus 30AWH012-HC Αντλία Θερμότητας 11.86kW Μονοφασική 60°C Monoblock
 7. Carrier AquaSnap Plus 30AWH008-HC Αντλία Θερμότητας 7.16kW Μονοφασική 60°C Monoblock
 8. Carrier AquaSnap Plus 30AWH012-HD9 Αντλία Θερμότητας 11.86kW Τριφασική 60°C Monoblock
 9. Carrier AquaSnap Plus 30AWH015-HC Αντλία Θερμότητας 15kW Μονοφασική 60°C Monoblock
 10. Carrier AquaSnap Plus 30AWH012-HC9 Αντλία Θερμότητας 11.86kW Τριφασική 60°C Monoblock
 11. Carrier AquaSnap Plus 30AWH015-HC9 Αντλία Θερμότητας 15kW Τριφασική 60°C Monoblock
 12. Carrier AquaSnap Plus 30AWH004-HD Αντλία Θερμότητας 4.07kW Μονοφασική 60°C Monoblock
 13. Carrier AquaSnap 30RQ-040DH Αντλία Θερμότητας 38.9kW Τριφασική 50°C Monoblock
 14. Carrier AquaSnap Plus 30AWH012-XC9 Αντλία Θερμότητας 11.86kW Τριφασική 60°C Monoblock
 15. Carrier Aquasnap Plus 30AWH004-HC Αντλία Θερμότητας 4.07kW Μονοφασική 60°C Monoblock
 16. Carrier AquaSnap Plus 30AWH006-H Αντλία Θερμότητας 5.76kW Μονοφασική 60°C Monoblock
 17. Carrier AquaSnap Plus 30AWH015-XC9 Αντλία Θερμότητας 15kW Τριφασική 60°C Monoblock
 18. Carrier AquaSnap Plus 30AWH015-XC Αντλία Θερμότητας 15kW Τριφασική 60°C Monoblock
 19. Carrier AquaSnap Plus 30AWH008-H Αντλία Θερμότητας 7.16kW Μονοφασική 60°C Monoblock
 20. Carrier AquaSnap Plus 30AWH006-HD Αντλία Θερμότητας 5.76kW Μονοφασική 60°C Monoblock
 21. Carrier 30AWH-025Q Αντλία Θερμότητας 24.5kW Τριφασική & Φυσικού Αερίου 80°C Split
 22. Carrier Aquasnap 61AF014-H7 Αντλία Θερμότητας 13.9kW Μονοφασική 65°C Monoblock
 23. Carrier Aquasnap 61AF014-H9 Αντλία Θερμότητας 13.9kW Τριφασική 65°C Monoblock
 24. Carrier AquaSnap Plus 30AWH004-XC Αντλία Θερμότητας 4.07kW Μονοφασική 60°C Monoblock
 25. Carrier 80AWX115M0 / 38AW090H7 Αντλία Θερμότητας 9.27kW Μονοφασική 60°C Split
 26. Carrier AquaSnap Plus 30AWH015-H Αντλία Θερμότητας 15kW Μονοφασική 60°C Monoblock
 27. Carrier AquaSnap 30RQ-33CH Αντλία Θερμότητας 34.7kW Τριφασική 50°C Monoblock
 28. Carrier AquaSnap 30RQ-17CH Αντλία Θερμότητας 17.6kW Τριφασική 50°C Monoblock
 29. Carrier AquaSnap 30RQ-21CH Αντλία Θερμότητας 22.2kW Τριφασική 50°C Monoblock
 30. Carrier 80AWX150 / 38AW120H9 Αντλία Θερμότητας 12kW Μονοφασική 60°C Split
 31. Carrier AquaSnap 30RQ-26CH Αντλία Θερμότητας 31kW Τριφασική 50°C Monoblock
 32. Carrier AquaSnap Plus 30AWH012-H Αντλία Θερμότητας 11.86kW Μονοφασική 60°C Monoblock
 33. Carrier 80AWX115M0 / 38AW115H7 Αντλία Θερμότητας 11.50kW Μονοφασική 60°C Split
 34. Carrier 80AWX115M3 / 38AW090H7 Αντλία Θερμότητας 9.27kW Μονοφασική 60°C Split
 35. Carrier 80AWX065M0 / 38AW050H7 Αντλία Θερμότητας 5.01kW Μονοφασική 60°C Split
 36. Carrier 80AWX150T9 / 38AW150H9 Αντλία Θερμότητας 15.01kW Τριφασική 60°C Split
 37. Carrier 80AWX065M3 / 38AW050H7 Αντλία Θερμότητας 5.01kW Μονοφασική 60°C Split
 38. Carrier 80AWX065M0 / 38AW065H7 Αντλία Θερμότητας 6.55kW Μονοφασική 60°C Split
 39. Carrier 80AWX065M3 / 38AW065H7 Αντλία Θερμότητας 6.55kW Μονοφασική 60°C Split
 40. Carrier Aquasnap Plus 30AWH004-H Αντλία Θερμότητας 4.07kW Μονοφασική 60°C Monoblock