Αντλίες Θερμότητας

18 προϊόντα
 1. Ferroli Omnia M 3.2 - 10 Αντλία Θερμότητας 10kW Μονοφασική 70°C Monoblock
 2. Ferroli Omnia M 3.2 - 16T Αντλία Θερμότητας 16kW Τριφασική 65°C Monoblock
 3. Ferroli Omnia M 3.2 - 14 Αντλία Θερμότητας 14kW Μονοφασική 65°C Monoblock
 4. Ferroli Omnia M 3.2 - 8 Αντλία Θερμότητας 8kW Μονοφασική 65°C Monoblock
 5. Ferroli Omnia M 3.2 - 16 Αντλία Θερμότητας 16kW Μονοφασική 65°C Monoblock
 6. Ferroli Omnia M 3.2 - 4 Αντλία Θερμότητας 4kW Μονοφασική 65°C Monoblock
 7. Ferroli Omnia M 3.2 - 14T Αντλία Θερμότητας 14kW Τριφασική 65°C Monoblock
 8. Ferroli Omnia M 3.2 - 12 Αντλία Θερμότητας 12kW Μονοφασική 65°C Monoblock
 9. Ferroli Omnia M 3.2 - 12T Αντλία Θερμότητας 12kW Τριφασική 65°C Monoblock
 10. Ferroli Omnia M 3.2 - 6 Αντλία Θερμότητας 6kW Μονοφασική 65°C Monoblock
 11. Ferroli RVL-I Plus 16 Αντλία Θερμότητας 16.3kW Μονοφασική 60°C Monoblock
 12. Ferroli RVL-I Plus 12 Αντλία Θερμότητας 12.2kW Μονοφασική 60°C Monoblock
 13. Ferroli RVL-I Plus 14 Αντλία Θερμότητας 14.8kW Μονοφασική 60°C Monoblock
 14. Ferroli RVL-I Plus 16T Αντλία Θερμότητας 16.3kW Τριφασική 60°C Monoblock
 15. Ferroli RVL-I Plus 7 Αντλία Θερμότητας 6.6kW Μονοφασική 60°C Monoblock
 16. Ferroli RVL-I Plus 14T Αντλία Θερμότητας 14.8kW Τριφασική 60°C Monoblock
 17. Ferroli RVL-I Plus 9 Αντλία Θερμότητας 6.6kW Μονοφασική 60°C Monoblock
 18. Ferroli RVL-I Plus 5 Αντλία Θερμότητας 4.6kW Μονοφασική 60°C Monoblock

Περισσότερες κατηγορίες

Λέβητες