Ακονιστήρια Μαχαιριών(8 προϊόντα)

  1. Kasumi Πέτρα Ακονίσματος #240 #1000
  2. Kasumi Πέτρα Ακονίσματος #400 #1000
  3. Kasumi Πέτρα Ακονίσματος #3000 #8000
  4. Kasumi Πέτρα Ακονίσματος #10000 #5000
  5. Kasumi Πέτρα Ακονίσματος #1500 #4000
  6. Kasumi Πέτρα Ακονίσματος Blue Marble #1200
  7. Kasumi Πέτρα Ακονίσματος Pink Marble #2000
  8. Kasumi Πέτρα Ακονίσματος Orange Marble #400