Ολοκληρωμένα - IC(26 προϊόντα)

 1. Timer - NE555

  Timer - NE555

  0,30 € στο Grobotronics
 2. Motor Driver L293D 1A
 3. AND Gate - 74LS08

  AND Gate - 74LS08

  0,80 € στο Grobotronics
 4. NAND Gate - 74HC10N

  NAND Gate - 74HC10N

  0,60 € στο Grobotronics
 5. Audio Amplifier 20W - LM1875T
 6. XOR Gate - CD4030

  XOR Gate - CD4030

  0,40 € στο Grobotronics
 7. Timers & Support - TLC555CP
 8. NOR Gate - CD4025

  NOR Gate - CD4025

  0,35 € στο Grobotronics
 9. Schmitt Trigger Inverter - SN74LVC14APWR
 10. 74LS14 Hex Schmitt - Trigger Inverter
 11. Operational Amplifier - LM13700N
 12. 74HC4066 Quad Bilateral Switch IC
 13. Audio Amplifier Dual 40W - LM4766T
 14. SN75174N RS-422/RS-485 Interface IC Quad Diff Line
 15. SN75176BP RS-422/RS-485 Interface IC Differential Bus Transceiver
 16. SN74LS245N Bus Transceivers Octal Bus
 17. SN74LS138N Multiplexers & Demultiplexers Line Decoder
 18. 74LS92N - Divide by 12 Binary Counter
 19. Shift Register 8-Bit High-Power - TPIC6B595
 20. Operational Amplifier - NE5532AP
 21. 74LS06 - Buffer Inverter 6 Channels
 22. Buffer 6 Channel - SN7407N
 23. Octal Buffer 8-Channel - SN74HCT540N
 24. Τελεστικός Ενισχυτής 4 καναλιών - TL084
 25. OR Gate - CD4071BE

  OR Gate - CD4071BE

  0,60 € στο Grobotronics
 26. Operational Amplifier 4 Channels - LM324 (SMD)