Τροφοδοτικά LED(5 προϊόντα)Οδηγός αγοράς

  1. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 5A-12VDC PSU-12V5
  2. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 10A-12VDC PSU-12V10
  3. Ρυθμιζόμενο Τροφοδοτικό MW-83 με Επιλογή Πολικότητας 1500mA
  4. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ LED 2,5Α/12VDC DCR-130
  5. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ LED 1,5Α/12VDC DCR-118