Ηλεκτρικά Πατίνια12 προϊόντα

 1. Smart Balance Wheel Hoverboard με 10km/h max Ταχύτητα και 15km Αυτονομία
 2. Smart Balance Wheel Lamborghini 8" Hoverboard με 20km/h max Ταχύτητα και 15km Αυτονομία
 3. Smart Balance Wheel Lamborghini 8" Hoverboard με 12km/h max Ταχύτητα και 15km Αυτονομία
 4. Smart Balance Wheel 8" Hoverboard με 10km/h max Ταχύτητα και 20km Αυτονομία
 5. Smart Balance Wheel 10" Blue Hoverboard με 10km/h max Ταχύτητα και 20km Αυτονομία
 6. Smart Balance Wheel P5B 6.5" Red
 7. Smart Balance Wheel 6.5" Hoverboard με 20km/h max Ταχύτητα και 20km Αυτονομία
 8. Smart Balance Wheel 10'' Black Hoverboard με 10km/h max Ταχύτητα και 20km Αυτονομία
 9. Smart Balance Wheel Lamborghini 8" Hoverboard με 20km/h max Ταχύτητα και 15km Αυτονομία
 10. Smart Balance Wheel Lamborghini 8" Hoverboard με 12km/h max Ταχύτητα και 20km Αυτονομία
 11. Smart Balance Wheel Lamborghini 8" Hoverboard με 20km/h max Ταχύτητα και 15km Αυτονομία
 12. Smart Balance Wheel Hoverboard με 10km/h max Ταχύτητα και 20km Αυτονομία