Ταμειακές Μηχανές(180 προϊόντα)Οδηγός αγοράς

 1. Carat AQ Smart Φορητή Ταμειακή Μηχανή Black

  Carat AQ Smart Φορητή Ταμειακή Μηχανή Black

  Αριθμός Έγκρισης: 15 CFW 598/01-06-18, USB: 1 Serial: 1 Ethernet: 1

 2. RBS Epia MCR Ταμειακή Μηχανή Black Χωρίς Μπαταρία

  RBS Epia MCR Ταμειακή Μηχανή Black Χωρίς Μπαταρία

  Αριθμός Έγκρισης: 15 CFB 577/11-01-17, Serial: 2 Ethernet: 1

 3. Datecs CTR-220 Φορητή Ταμειακή Μηχανή Black
  2

  Datecs CTR-220 Φορητή Ταμειακή Μηχανή Black

  Αριθμός Έγκρισης: 15 FFZ 556/27-05-15, Serial: 1 Ethernet: 1

 4. Norma EJ NET ΙΙ Φορητή Ταμειακή Μηχανή Red

  Norma EJ NET ΙΙ Φορητή Ταμειακή Μηχανή Red

  Αριθμός Έγκρισης: 15 DLZ 625/20-06-19, USB: 1 Serial: 1

 5. InfoPos Mirka Ταμειακή Μηχανή Red

  InfoPos Mirka Ταμειακή Μηχανή Red

  Αριθμός Έγκρισης: 15 CCQ 570/29-03-16, USB: 2 Serial: 2 Ethernet: 1

 6. Carat AQ Sign Net Φορολογικός Μηχανισμός White Τύπου Α

  Carat AQ Sign Net Φορολογικός Μηχανισμός White Τύπου Α

  Αριθμός Έγκρισης: 15 CFZ 600/30-07-18, USB: 1 Serial: 1 Ethernet: 1

 7. RBS EDO (DLQ) Ταμειακή Μηχανή Black

  RBS EDO (DLQ) Ταμειακή Μηχανή Black

  Αριθμός Έγκρισης: 15 DLQ 621/19-04-19, USB: 2 Serial: 2 Ethernet: 1

 8. Proline Signnet Φορολογικός Μηχανισμός Black Τύπου Α

  Proline Signnet Φορολογικός Μηχανισμός Black Τύπου Α

  Αριθμός Έγκρισης: 15 CFT 596/28-03-18, USB: 1 Serial: 1 Ethernet: 1

 9. Aclas DTec-50 Extra Ταμειακή Μηχανή Black Με Μπαταρία

  Aclas DTec-50 Extra Ταμειακή Μηχανή Black Με Μπαταρία

  Αριθμός Έγκρισης: 15 RRR 614/12-12-18, Serial: 1 Ethernet: 1

 10. ICS Micro II Φορητή Ταμειακή Μηχανή Black

  ICS Micro II Φορητή Ταμειακή Μηχανή Black

  Αριθμός Έγκρισης: 15 DLC 605/12-12-18, USB: 1 Serial: 1 Ethernet: 1

 11. Norma I-touch Ταμειακή Μηχανή Black

  Norma I-touch Ταμειακή Μηχανή Black

  Αριθμός Έγκρισης: 15 CCA 557/27-05-15, USB: 1 Serial: 1

 12. Proline Polo Ταμειακή Μηχανή Grey Χωρίς Μπαταρία
  2

  Proline Polo Ταμειακή Μηχανή Grey Χωρίς Μπαταρία

  Αριθμός Έγκρισης: 15 CCK 566/29-03-16, USB: 1 Serial: 2 Ethernet: 1

 13. SAM4S ER-420 EJ NET Ταμειακή Μηχανή Black (Regular Keyboard - 4ης γενιάς)

  SAM4S ER-420 EJ NET Ταμειακή Μηχανή Black (Regular Keyboard - 4ης γενιάς)

  Αριθμός Έγκρισης: 15 DLS 619/19-04-19, USB: 2 Serial: 2 Ethernet: 1

 14. RBS Elio (DLF) Ταμειακή Μηχανή Black

  RBS Elio (DLF) Ταμειακή Μηχανή Black

  Αριθμός Έγκρισης: 15 DLF 609/12-12-18, USB: 2 Serial: 2 Ethernet: 1

 15. Proline iPALM Φορητή Ταμειακή Μηχανή Black
  2

  Proline iPALM Φορητή Ταμειακή Μηχανή Black

  Αριθμός Έγκρισης: 15 CCL 567/29-03-16, USB: 1 Serial: 2 Ethernet: 1

 16. ICS Poseidon Net Ταμειακή Μηχανή White/Blue

  ICS Poseidon Net Ταμειακή Μηχανή White/Blue

  Αριθμός Έγκρισης: 15 CCJ 565/02-03-16, Serial: 2 Ethernet: 1

 17. RBS Tax Agent Φορολογικός Μηχανισμός Black Τύπου Β

  RBS Tax Agent Φορολογικός Μηχανισμός Black Τύπου Β

  Αριθμός Έγκρισης: 15 DLL 612/12-12-18, USB: 1 Ethernet: 1

 18. Proline Polo Ταμειακή Μηχανή White Χωρίς Μπαταρία
  2

  Proline Polo Ταμειακή Μηχανή White Χωρίς Μπαταρία

  Αριθμός Έγκρισης: 15 CCK 566/29-03-16, USB: 1 Serial: 2 Ethernet: 1

 19. Spectra 207 Ταμειακή Μηχανή White Χωρίς Μπαταρία

  Spectra 207 Ταμειακή Μηχανή White Χωρίς Μπαταρία

  Αριθμός Έγκρισης: 15 DSD 629/20-06-19, USB: 1 Serial: 1 Ethernet: 1

 20. ICS Micro II Φορητή Ταμειακή Μηχανή White

  ICS Micro II Φορητή Ταμειακή Μηχανή White

  Αριθμός Έγκρισης: 15 DLC 605/12-12-18, USB: 1 Serial: 1 Ethernet: 1

 21. RBS Epia MCR Ταμειακή Μηχανή White Χωρίς Μπαταρία

  RBS Epia MCR Ταμειακή Μηχανή White Χωρίς Μπαταρία

  Αριθμός Έγκρισης: 15 CFB 577/11-01-17, Serial: 2 Ethernet: 1

 22. Incotex 133 Ταμειακή Μηχανή Black

  Incotex 133 Ταμειακή Μηχανή Black

  Αριθμός Έγκρισης: 15 CCB 558/11-06-15, USB: 1 Serial: 1 Ethernet: 1

 23. InfoPos Mirka Ταμειακή Μηχανή White

  InfoPos Mirka Ταμειακή Μηχανή White

  Αριθμός Έγκρισης: 15 CCQ 570/29-03-16, USB: 2 Serial: 2 Ethernet: 1

 24. Proline iPALM Φορητή Ταμειακή Μηχανή Red
  2

  Proline iPALM Φορητή Ταμειακή Μηχανή Red

  Αριθμός Έγκρισης: 15 CCL 567/29-03-16, USB: 1 Serial: 2 Ethernet: 1

 25. Datecs CTR-150 Ταμειακή Μηχανή Black

  Datecs CTR-150 Ταμειακή Μηχανή Black

  Αριθμός Έγκρισης: 15 CFK 587/11-09-17, Serial: 1 Ethernet: 1

 26. InfoPos Mirka Ταμειακή Μηχανή Black

  InfoPos Mirka Ταμειακή Μηχανή Black

  Αριθμός Έγκρισης: 15 CCQ 570/29-03-16, USB: 2 Serial: 2 Ethernet: 1

 27. IP-Cash Ταμειακή Μηχανή Grey

  IP-Cash Ταμειακή Μηχανή Grey

  Αριθμός Έγκρισης: 15 CFQ 591/05-02-18, USB: 1

 28. IP-Cash Ταμειακή Μηχανή White

  IP-Cash Ταμειακή Μηχανή White

  Αριθμός Έγκρισης: 15 CFQ 591/05-02-18, USB: 1

 29. Spectra 207 Ταμειακή Μηχανή Black Χωρίς Μπαταρία

  Spectra 207 Ταμειακή Μηχανή Black Χωρίς Μπαταρία

  Αριθμός Έγκρισης: 15 DSD 629/20-06-19, USB: 1 Serial: 1 Ethernet: 1

 30. Proline Galaxy Ταμειακή Μηχανή Red (Απλή)
  2

  Proline Galaxy Ταμειακή Μηχανή Red (Απλή)

  Αριθμός Έγκρισης: 15 CCM 568/29-03-16, USB: 1 Serial: 2 Ethernet: 1

 31. Datecs WP-500 Ταμειακή Μηχανή Black
  2

  Datecs WP-500 Ταμειακή Μηχανή Black

  Αριθμός Έγκρισης: 15 DLP 617/19-04-19, USB: 1 Serial: 1 Ethernet: 1

 32. DCR All In One Plus Ταμειακή Μηχανή Black

  DCR All In One Plus Ταμειακή Μηχανή Black

  Αριθμός Έγκρισης: 15 DLX 624/19-04-19, USB: 2 Serial: 2 Ethernet: 1

 33. IP-Cash Ταμειακή Μηχανή Red

  IP-Cash Ταμειακή Μηχανή Red

  Αριθμός Έγκρισης: 15 CFQ 591/05-02-18, USB: 1

 34. Datecs CTR-220 Φορητή Ταμειακή Μηχανή White
  2

  Datecs CTR-220 Φορητή Ταμειακή Μηχανή White

  Αριθμός Έγκρισης: 15 FFZ 556/27-05-15, Serial: 1 Ethernet: 1

 35. Noriko S-100 Ταμειακή Μηχανή Grey Χωρίς Μπαταρία

  Noriko S-100 Ταμειακή Μηχανή Grey Χωρίς Μπαταρία

  Αριθμός Έγκρισης: 15 DSB 627/20-06-19, USB: 1 Serial: 1 Ethernet: 1

 36. Aclas DTec-150 Ταμειακή Μηχανή Black

  Aclas DTec-150 Ταμειακή Μηχανή Black

  Αριθμός Έγκρισης: 15 CCP 569/29-03-16, Serial: 1 Ethernet: 1

 37. DCR All In One Plus Ταμειακή Μηχανή White

  DCR All In One Plus Ταμειακή Μηχανή White

  Αριθμός Έγκρισης: 15 DLX 624/19-04-19, USB: 2 Serial: 2 Ethernet: 1

 38. InfoPos eXS Φορητή Ταμειακή Μηχανή Black Με Μπαταρία

  InfoPos eXS Φορητή Ταμειακή Μηχανή Black Με Μπαταρία

  Αριθμός Έγκρισης: 15 DLE 607/12-12-18, USB: 1 Serial: 1 Ethernet: 1

 39. RBS El Toro Ταμειακή Μηχανή Black

  RBS El Toro Ταμειακή Μηχανή Black

  Αριθμός Έγκρισης: 15 CFX 599/01-06-18, USB: 1 Serial: 1 Ethernet: 1

 40. ICS Poseidon Net Ταμειακή Μηχανή White/Grey

  ICS Poseidon Net Ταμειακή Μηχανή White/Grey

  Αριθμός Έγκρισης: 15 CCJ 565/02-03-16, Serial: 2 Ethernet: 1

 41. Daisy eXpert-SX Φορητή Ταμειακή Μηχανή White

  Daisy eXpert-SX Φορητή Ταμειακή Μηχανή White

  Αριθμός Έγκρισης: 15 DLW 622/19-04-19, USB: 1 Serial: 1 Ethernet: 1

 42. ICS Poseidon Net Ταμειακή Μηχανή Red

  ICS Poseidon Net Ταμειακή Μηχανή Red

  Αριθμός Έγκρισης: 15 CCJ 565/02-03-16, Serial: 2 Ethernet: 1

 43. ICS MaxiRest Ταμειακή Μηχανή White

  ICS MaxiRest Ταμειακή Μηχανή White

  Αριθμός Έγκρισης: 15 CCS 573/05-09-16, Serial: 2 Ethernet: 1

 44. SAM4S ER-230 EJ Net Ταμειακή Μηχανή Black

  SAM4S ER-230 EJ Net Ταμειακή Μηχανή Black

  Αριθμός Έγκρισης: 15 DLR 618/19-4-19, USB: 2 Serial: 2 Ethernet: 1

 45. Datecs Pocket Φορητή Ταμειακή Μηχανή Black

  Datecs Pocket Φορητή Ταμειακή Μηχανή Black

  Αριθμός Έγκρισης: 15 FTA 586/11-09-17, Serial: 1

 46. RBS EDO (DLQ) Ταμειακή Μηχανή White

  RBS EDO (DLQ) Ταμειακή Μηχανή White

  Αριθμός Έγκρισης: 15 DLQ 621/19-04-19, USB: 2 Serial: 2 Ethernet: 1

 47. RBS El Toro Ταμειακή Μηχανή White

  RBS El Toro Ταμειακή Μηχανή White

  Αριθμός Έγκρισης: 15 CFX 599/01-06-18, USB: 1 Serial: 1 Ethernet: 1

 48. Proline Nova Plus Φορητή Ταμειακή Μηχανή Black Με Μπαταρία
  3

  Proline Nova Plus Φορητή Ταμειακή Μηχανή Black Με Μπαταρία

  Αριθμός Έγκρισης: 15 DLT 620/19-04-19, USB: 2 Serial: 2 Ethernet: 1

 1. 1
 2. 2
 3. ...
 4. 4