Παγομηχανές

40 προϊόντα
 1. G3Ferrari Παγομηχανή Artiko 20097-14

  G3Ferrari Παγομηχανή Artiko 20097-14

  Παραγωγή: 12kg/day, Παγάκι: Nugget

 2. Belogia Παγομηχανή P146A HC

  Belogia Παγομηχανή P146A HC

  Παραγωγή: 146kg/day, Παγάκι: Nugget

 3. Simag Παγομηχανή SNM500

  Simag Παγομηχανή SNM500

  Παραγωγή: 485kg/day, Παγάκι: Nugget Φρέον: R404

 4. Belogia Παγομηχανή P57A HC

  Belogia Παγομηχανή P57A HC

  Παραγωγή: 57kg/day, Παγάκι: Nugget

 5. Simag Παγομηχανή SNM300

  Simag Παγομηχανή SNM300

  Παραγωγή: 270kg/day, Παγάκι: Nugget Φρέον: R404

 6. Belogia Παγομηχανή MP245A HC

  Belogia Παγομηχανή MP245A HC

  Παραγωγή: 145kg/day, Παγάκι: Nugget

 7. Scotsman Παγομηχανή AFC 134

  Scotsman Παγομηχανή AFC 134

  Παραγωγή: 130kg/day, Παγάκι: Nugget

 8. Belogia Παγομηχανή P 90A HC

  Belogia Παγομηχανή P 90A HC

  Παραγωγή: 90kg/day, Παγάκι: Nugget

 9. Belogia Παγομηχανή MP 140A

  Belogia Παγομηχανή MP 140A

  Παραγωγή: 140kg/day, Παγάκι: Nugget

 10. Scotsman Παγομηχανή MFN 56

  Scotsman Παγομηχανή MFN 56

  Παραγωγή: 470kg/day, Παγάκι: Nugget

 11. ITV Ice Makers Παγομηχανή Spika MS410 Remote

  ITV Ice Makers Παγομηχανή Spika MS410 Remote

  Παραγωγή: 424kg/day, Παγάκι: Nugget

 12. ITV Ice Makers Παγομηχανή Spika MS220 Remote

  ITV Ice Makers Παγομηχανή Spika MS220 Remote

  Παραγωγή: 241kg/day, Παγάκι: Nugget

 13. ITV Ice Makers Παγομηχανή Delta Max 30A

  ITV Ice Makers Παγομηχανή Delta Max 30A

  Παραγωγή: 39kg/day, Παγάκι: Nugget 40gr

 14. ITV Ice Makers Παγομηχανή IQN 300

  ITV Ice Makers Παγομηχανή IQN 300

  Παραγωγή: 367kg/day, Παγάκι: Nugget

 15. Belogia Παγομηχανή MP 440A

  Belogia Παγομηχανή MP 440A

  Παραγωγή: 440kg/day, Παγάκι: Nugget

 16. Scotsman Παγομηχανή MFN 46

  Scotsman Παγομηχανή MFN 46

  Παραγωγή: 270kg/day, Παγάκι: Nugget

 17. Scotsman Παγομηχανή AFC 80

  Scotsman Παγομηχανή AFC 80

  Παραγωγή: 85kg/day, Παγάκι: Nugget

 18. Belogia Παγομηχανή P 85A

  Belogia Παγομηχανή P 85A

  Παραγωγή: 55kg/day, Παγάκι: Nugget

 19. Scotsman Παγομηχανή MFN 86

  Scotsman Παγομηχανή MFN 86

  Παραγωγή: 1900kg/day, Παγάκι: Nugget

 20. GGMgastro Παγομηχανή EWI212VH#EVI200

  GGMgastro Παγομηχανή EWI212VH#EVI200

  Παραγωγή: 220kg/day, Παγάκι: Nugget

 21. LappasBros Παγομηχανή ΖΒ15

  LappasBros Παγομηχανή ΖΒ15

  Παραγωγή: 15kg/day, Παγάκι: Nugget

 22. Scotsman Παγομηχανή MFN 88

  Scotsman Παγομηχανή MFN 88

  Παραγωγή: 1900kg/day, Παγάκι: Nugget Φρέον: R404A

 23. Syntrox Παγομηχανή IC-150W

  Syntrox Παγομηχανή IC-150W

  Παραγωγή: 12kg/day, Παγάκι: Nugget

 24. NTF Παγομηχανή SLT 290

  NTF Παγομηχανή SLT 290

  Παραγωγή: 140kg/day, Παγάκι: Nugget

 25. Belogia Παγομηχανή MP 375 A HC 500700005
 26. Belogia Παγομηχανή MP 130 A HC 500700004
 27. Profi Cook Παγομηχανή PC-EWB 1007 501007
 28. Manitowoc Παγομηχανή RNS-0385

  Manitowoc Παγομηχανή RNS-0385

  Παραγωγή: 137kg/day, Παγάκι: Nugget

 29. NTF Παγομηχανή MGT 900

  NTF Παγομηχανή MGT 900

  Παραγωγή: 440kg/day, Παγάκι: Nugget

 30. Manitowoc Παγομηχανή RNS-0244

  Manitowoc Παγομηχανή RNS-0244

  Παραγωγή: 66kg/day, Παγάκι: Nugget

 31. NTF Παγομηχανή SLT 100

  NTF Παγομηχανή SLT 100

  Παραγωγή: 55kg/day, Παγάκι: Nugget

 32. NTF Παγομηχανή SLT 290A

  NTF Παγομηχανή SLT 290A

  Παραγωγή: 140kg/day, Παγάκι: Nugget

 33. Karamco Παγομηχανή SLT170

  Karamco Παγομηχανή SLT170

  Παραγωγή: 85kg/day, Παγάκι: Nugget

 34. Παγομηχανή MGT900 750921/222

  Παγομηχανή MGT900 750921/222

  Παραγωγή: 440kg/day, Παγάκι: Nugget

 35. Karamco Παγομηχανή SLT 290

  Karamco Παγομηχανή SLT 290

  Παραγωγή: 140kg/day, Παγάκι: Nugget

 36. Karamco Παγομηχανή MGT560

  Karamco Παγομηχανή MGT560

  Παραγωγή: 240kg/day, Παγάκι: Nugget

 37. Saro Παγομηχανή Ηλεκτρική

  Saro Παγομηχανή Ηλεκτρική

  Παραγωγή: 14kg/day, Παγάκι: Nugget

 38. Belogia Παγομηχανή P 55A

  Belogia Παγομηχανή P 55A

  Παραγωγή: 55kg/day, Παγάκι: Nugget

 39. NTF Παγομηχανή SLT 170A

  NTF Παγομηχανή SLT 170A

  Παραγωγή: 85kg/day, Παγάκι: Nugget

 40. Belogia Παγομηχανή P 140A

  Belogia Παγομηχανή P 140A

  Παραγωγή: 140kg/day, Παγάκι: Nugget