Συσκευές Vacuum(22 προϊόντα)

 1. Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Smile

  Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Smile

  Αναρρόφηση: 780lt/h, Μήκος Συγκόλλησης: 330mm

 2. Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Fresh 33

  Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Fresh 33

  Αναρρόφηση: 780lt/h, Μήκος Συγκόλλησης: 330mm

 3. Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Diva

  Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Diva

  Αναρρόφηση: 780lt/h, Μήκος Συγκόλλησης: 330mm

 4. Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Smart

  Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Smart

  Αναρρόφηση: 1140lt/h, Μήκος Συγκόλλησης: 330mm

 5. Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Silhouette

  Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Silhouette

  Αναρρόφηση: 780lt/h, Μήκος Συγκόλλησης: 330mm

 6. Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Mistral 16

  Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Mistral 16

  Αναρρόφηση: 21000lt/h, Μήκος Συγκόλλησης: 420mm

 7. Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Ghibli

  Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Ghibli

  Αναρρόφηση: 25000lt/h, Μήκος Συγκόλλησης: 520mm

 8. Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Mini

  Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Mini

  Αναρρόφηση: 19lt/h, Μήκος Συγκόλλησης: 330mm

 9. Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Blizzard

  Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Blizzard

  Αναρρόφηση: 25000lt/h, Μήκος Συγκόλλησης: 520mm

 10. Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Fresh 43

  Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Fresh 43

  Αναρρόφηση: 1260lt/h, Μήκος Συγκόλλησης: 430mm

 11. Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Mistral 21

  Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Mistral 21

  Αναρρόφηση: 21000lt/h, Μήκος Συγκόλλησης: 420mm

 12. Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Maxi

  Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Maxi

  Αναρρόφηση: 4000lt/h, Μήκος Συγκόλλησης: 530mm

 13. Besser Vacuum BV Vacuum Sealer EOS

  Besser Vacuum BV Vacuum Sealer EOS

  Αναρρόφηση: 8000lt/h, Μήκος Συγκόλλησης: 320mm

 14. Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Breeze

  Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Breeze

  Αναρρόφηση: 6000lt/h, Μήκος Συγκόλλησης: 260mm

 15. Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Monsoon

  Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Monsoon

  Αναρρόφηση: 100000lt/h, Μήκος Συγκόλλησης: 950mm

 16. Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Midi

  Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Midi

  Αναρρόφηση: 1560lt/h, Μήκος Συγκόλλησης: 430mm

 17. Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Alysee

  Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Alysee

  Αναρρόφηση: 100000lt/h, Μήκος Συγκόλλησης: 950mm

 18. Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Tornado

  Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Tornado

  Αναρρόφηση: 63000lt/h, Μήκος Συγκόλλησης: 750mm

 19. Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Omnia

  Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Omnia

  Αναρρόφηση: 780lt/h, Μήκος Συγκόλλησης: 330mm

 20. Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Fresh 53

  Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Fresh 53

  Αναρρόφηση: 1560lt/h, Μήκος Συγκόλλησης: 530mm

 21. Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Ghibli 25

  Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Ghibli 25

  Αναρρόφηση: 25000lt/h, Μήκος Συγκόλλησης: 520mm

 22. Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Blizzard Gas

  Besser Vacuum BV Vacuum Sealer Blizzard Gas

  Αναρρόφηση: 25000lt/h, Μήκος Συγκόλλησης: 520mm