Θερμοσυστελλόμενα(14 προϊόντα)

 1. 3M Θερμοσυστελλόμενο 50mm/18mm 1m Μαύρο Με εσωτερική κόλλα TE-1000-3761-9 MDT-S-A 50/18
 2. 3M Θερμοσυστελλόμενο 27mm/8mm 1m Μαύρο Με εσωτερική κόλλα TE-1000-3758-5 MDT-S-A 27/8
 3. Θερμοσυστελλόμενο 12mm/3mm 1m Μαύρο Με εσωτερική κόλλα TE-1000-3756-9 MDT-S-A 12/3
 4. 3M Θερμοσυστελλόμενο 19mm/6mm 1m Μαύρο Με εσωτερική κόλλα TE-1000-3757-7 MDT-S-A 19/6
 5. Θερμοσυστελλόμενο 3mm/1mm 10m Μαύρο TE-1000-4204-9 HSR 3/1
 6. 3M Θερμοσυστελλόμενο 32mm/7,5mm 1m Μαύρο Με εσωτερική κόλλα TE-1000-3759-3 MDT-S-A 32/10
 7. 3M Θερμοσυστελλόμενο 70mm/26mm 1m Μαύρο Με εσωτερική κόλλα TE-1000-1472-5 MDT-S-A 70/26
 8. Θερμοσυστελλόμενο 12mm/3mm 1m Μαύρο Με εσωτερική κόλλα TE-1000-3743-7 HDT 12/3
 9. 91AH20-5S Θερμοσυστελλόμενος σύνδεσμος, 5x1,5-6mm 3M
 10. 3M Θερμοσυστελλόμενο 38mm/12mm 1m Μαύρο Με εσωτερική κόλλα TE-1000-3760-1 MDT-S-A 38/12
 11. 91AH25-S Θερμοσυστελλόμενος σύνδεσμος, 4x95 -300mm 3M
 12. Θερμοσυστελλόμενο 1mm/3mm 1m Πράσινο-κίτρινο TE-1000-4606-5 GTI3000 3/1
 13. 91AH22-S Θερμοσυστελλόμενος σύνδεσμος, 4x16 -50mm 3M
 14. 91AH21-S Θερμοσυστελλόμενος σύνδεσμος, 4x6 -25mm 3M