Βάσεις Τηλεοράσεων

13 προϊόντα
 1. Loctek PSW653SAT Βάση Τηλεόρασης Τοίχου με Βραχίονα έως 65" και 30kg
 2. Loctek PSW698SST Βάση Τηλεόρασης Τοίχου έως 37" και 20kg
 3. Loctek PSW698MF Βάση Τηλεόρασης Τοίχου έως 65" και 35kg
 4. Loctek PSW955L Βάση Τηλεόρασης Τοίχου με Βραχίονα έως 70" και 45kg
 5. Loctek PSW698MT Βάση Τηλεόρασης Τοίχου έως 65" και 30kg
 6. Loctek PSW652M Βάση Τηλεόρασης Τοίχου με Βραχίονα έως 42" και 25kg
 7. Loctek PSW698SSF Βάση Τηλεόρασης Τοίχου έως 37" και 20kg
 8. Loctek PSW-792MT Βάση Τηλεόρασης Τοίχου έως 65" και 40kg Silver
 9. Loctek WLB-011 Βάση Τηλεόρασης Τοίχου έως 24" και 15kg Black
 10. Loctek WLB-011 Βάση Τηλεόρασης Τοίχου έως 24" και 15kg Silver
 11. Loctek PSW779T Βάση Τηλεόρασης Τοίχου έως 32" και 75kg
 12. Loctek PSW-792MT Βάση Τηλεόρασης Τοίχου έως 65" και 40kg Black
 13. Loctek PSW-792ST Βάση Τηλεόρασης Τοίχου έως 50" και 40kg