Πλυστικά Μηχανήματα

30 προϊόντα
 1. Comet KL 1400 Extra Πλυστικό Ρεύματος με Πίεση 140bar και Μεταλλική Αντλία
 2. Comet KLS 1680 Gold Plus Πλυστικό Ρεύματος με Πίεση 160bar και Μεταλλική Αντλία
 3. Comet KRS 1300 Extra Πλυστικό Ρεύματος με Πίεση 150bar
 4. Comet KLS 1400 Extra Πλυστικό Ρεύματος με Πίεση 140bar
 5. Comet KLS 1600 Gold Extra Πλυστικό Ρεύματος με Πίεση 150bar και Μεταλλική Αντλία
 6. Comet KRM 1100 Classic Πλυστικό Ρεύματος με Πίεση 125bar και Μεταλλική Αντλία
 7. Comet Patriot 140 Πλυστικό Ρεύματος με Πίεση 140bar
 8. Comet FDX 16/250 Honda GX 390 Πλυστικό Βενζίνης με Πίεση 250bar
 9. Comet KSM 1480 Gold Πλυστικό Ρεύματος με Πίεση 150bar και Μεταλλική Αντλία
 10. Comet Trapper 2 130 Gold Πλυστικό Ρεύματος με Πίεση 130bar
 11. Comet FDX BLADE XL 13.15 15/310 G Πλυστικό Βενζίνης με Πίεση 310bar
 12. Comet ΚΡ PRO Classic 10/150 M 9061 0101
 13. Comet K 250 15/170 T Extra 9057 0109
 14. Comet K 250 10/150 M Extra 9057 0101
 15. Comet K250-15/170T Classic Πλυστικό Ρεύματος με Πίεση 170bar και Μεταλλική Αντλία
 16. Comet KP Pro Classic 5.12 Πλυστικό Ρεύματος με Πίεση 200bar
 17. Comet KCS 450 Πλυστικό Ρεύματος με Πίεση 150bar
 18. Comet Scout Classic 150 Πλυστικό Ρεύματος με Πίεση 150bar και Μεταλλική Αντλία
 19. Comet KF CLASS 9.16 Πλυστικό Ρεύματος με Πίεση 210bar
 20. Comet KR1100 Πλυστικό Ρεύματος με Πίεση 120bar και Μεταλλική Αντλία
 21. Comet KM EXTRA 5.15 Πλυστικό Ρεύματος με Πίεση 160bar
 22. Comet KF EXTRA 8.15 Πλυστικό Ρεύματος με Πίεση 200bar
 23. Comet KL 1200 Extra Πλυστικό Ρεύματος με Πίεση 120bar
 24. Comet KS 1700 Extra Πλυστικό Ρεύματος με Πίεση 155bar και Μεταλλική Αντλία
 25. Comet KL 1600 Gold Extra Πλυστικό Ρεύματος με Πίεση 150bar και Μεταλλική Αντλία
 26. Comet KA 3200 M Classic Πλυστικό Ρεύματος με Πίεση 150bar και Μεταλλική Αντλία
 27. Comet KL 1300
 28. Comet KA 5000 T Πλυστικό Ρεύματος με Πίεση 200bar και Μεταλλική Αντλία
 29. Comet KS 1700 Πλυστικό Ρεύματος με Πίεση 155bar και Μεταλλική Αντλία
 30. Comet KSM 1450 Classic Πλυστικό Ρεύματος με Πίεση 145bar